Tõlge "ei saabunud" et Bengali keel:


  Sõnastik Eesti-Bengali

Saabunud - tõlge : Ei saabunud - tõlge : Saabunud - tõlge : Saabunud - tõlge : Ei saabunud - tõlge : Ei saabunud - tõlge : Ei saabunud - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Politseikomissar on saabunud.
তদন তক র র এখ ন এস ছ ন. প ল শ কম শন র ম ত র এস প ছ ছ ন.
Smaug oli saabunud.
ড র গন এস গ য় ছ ল .
Tund on saabunud!
ঘন ট আস হয ছ !
Boov'id on saabunud!
ব ভর প থ ব ত প ছ গ ছ !
Öö on saabunud.
র ত ন ম এস ছ
Sõjaväelennukid on saabunud.
ম ল ট র এয় রক র ফট ঘটন স থল চল গ ছ
See päev on saabunud.
. আজক ই স ই দ ন
Teie kaup aon saabunud.
আপন র সওদ এস পর ছ
Jah, kõik on saabunud.
ন , সবকট ফ র এস ছ এট ই ত আম র ক জ
Vee rahu on saabunud!
প ন চ ক ত !
Vee rahu on saabunud!
এট জল সন ধ য !
Meie sünge maakler on saabunud.
আম দ র ক ঙ খ ত দ ল লট এস ছ
La muerte allegado, surm on saabunud.
ম ত য প ছ গ ছ
Kas need paberid Ühendriikidest on juba saabunud?
আম র ক থ ক ডক ম ন টগ ল ক এস ছ ?
Vaadake, Anna vari on enne Annat saabunud.
দ খ , আন র ছ য় আন র আগ চল এস ছ
Teie Võlur on saabunud! Mis viga, õde?
এই য ত ম দ র য দ কর! ক ব য প র, ব ন?
Daamid ja härrad, Skip Tyler on saabunud.
ল দ স অ য ন ড জ ন ট লম য ন, স ক প ট ইল র হ জ র...
Neil on vedanud, et Boov'id on saabunud.
ত র খ বই ভ গ যব ন য ব ভর ত দ র ক ছ আসছ .
Selle keemia pole sarnane 70 aastal saabunud meteoriidiga.
এট র রস য়ন ১৯৭০ স ল র উল ক প ন ড র মত ই ধন যব দ দ র ণ
Sa oled saabunud kõige imelisemal ja säravamal ajal.
ত ম এখ ন প ছ ছ একট স ন দর এব অভ ভ ত সময় ...
Ma ei tea. Ma saoovin vaid, et oleksin varem saabunud. Äkki ma oleksin kuidagi aidata saanud.
আম একট আগ গ ল ই ত দ র স হ য য করত প রত ম
Kuid ma seisan siin koos Pilalinnuga, kuulutamaks, et meie hetk on saabunud.
ক ন ত আম এখ ন দ ড় য় আছ আম দ র ম ক ত প রত ক এর স থ ঘ ষণ দ ত য , আম দ র ক ঙ খ ত ম হ র ত চল এস ছ
Eile öösel... pidutses kogu linn väljas tänavatel... sest olime kuulnud, et oled lõpuks saabunud.
গত র ত স র শহর ব ইর আনন দ উদয পন করছ ল ক রন আমর শ নত প য় ছ ল ম, শ ষ পর যন ত ত ম এস ছ
Saabunud koju hakkasime koos abikaasaga laulma südamete heldusest, ega uskunud, et keegi oleks õnnelikum, kui olime meie.
আর ত রপর ব ড় ত , আম আর আম র স ত র গ ন গ ইছ ল ম, আম দ র স ভ গ য র ক রণ , আর ক উ যদ ত র স ভ গ য র ক রণ খ শ হয় থ ক ,
Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei!
ন . ন . ন .
Ei, ei, ei, ei, ei, ei.
Don't, don't, don't, don't, don't, don't.
Ei, ei, ei, ei, ei.
ন , ন , ন , ন , ন
Ei, ei, ei! Ei, ei!
ন , ন , ন ..
Ei, ei, ei, ei, ei.
ওহ, ন ন ন ...
Ei, ei, ei, ei, ei.
ন , ন , ন ,ন
Ei, ei, ei, ei, ei!
ন , ন , ন , ন , ন !
Ei, ei, ei, ei
Don't. Don't, don't, don't,
Ei, ei, ei, ei,
Yes. No, no. No, no.
Ei, ei, ei, ei.
ন , ন , ন .
Ei, ei, ei, ei.
ন , ন , ন , ন .
Ei, ei, ei, ei.
ন , ন , ন , ন
Ei, ei, ei, ei.
আম ঠ ক আছ , আপন দ খত হব !
Ei. Ei, ei, ei...
ন , ন , ন !
Ei, ei, ei, ei!
Ei, ei, ei, ei!
ন , ন , ন , ন !
Ei. Ei, ei, ei.
ন , ন , ন
Ei, ei, ei.
ন , ন , ন , ন !
Ei, ei, ei.
ন , ক ন, ন ই, ন ই
Ei, ei, ei.
ন , ন , ন .
Ei, Ei, Ei.
ন !

 

Seotud otsingute: Saabunud -