Tõlge "mida peetakse" et Bengali keel:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Nüüd peetakse meid argpüksideks.
এখন আম দ রক ও ভ ত ভ বব সব ই
Siin peetakse teda kangelaseks.
ত ন ক ছ ক ছ একট ন য ক, য ন শ চ ত কর র জন য. আমর ক , আর আপন ত ক ন ত হল
Nende omamist peetakse riigireetmiseks.
এই ন ষ ধ অম ন য করল ত দ শদ র হ বল ব ব চ ত হব
Tähtedevahelist sidet peetakse laseriga.
নভ য ন থ ক ম স জ ল জ র ট কন ক র ম ধ যম প ঠ ন হয়
Loodetavasti peetakse seda tulevikus meeles.
আর আম ও চ ই ব য প রট ত মনই থ ক ক
Isegi kui mind peetakse hulluks?
ক ন ত এমনক ধর সব ই যদ আম ক প গল বলত ই থ ক ?
Järgmisi võtmesõnu peetakse kavatsuseks kaasata fail
ন ম নল খ ত শব দগ ল ক ফ ইল স য ক ত কর র অভ প র য় হ স ব ভ ব
Kas seda peetakse siin normaalseks käitumiseks?
এট ক ক সভ য ন গর ক আচরণ বল য য় ?
Siin peetakse täna maha eepiline lahing.
একট এপ ক লড় ই প রচ র ত হচ ছ আজর ত ,
Taj Mahali peetakse tänapäeva arhitektuuri uhkeimaks näiteks.
ত জমহলক আধ ন ক স থ পত য র স ন দরতম ন দর শন বল হয়
Lemmikloomi peetakse lihtsalt lõbu ja seltskonna pärast.
ম ন ষ পশ প খ প ষ আনন দ আর সঙ গ প ব র জন য.
Kas sa tunned, et sind peetakse hulluks?
ত ম র ধ রণ সব ই ত ম ক প গল ভ ব ?
Palju lahingud peetakse... ja kaotatakse tema pärast.
ত র জন য অন ক য দ ধ হব ... ...হ র য ব সব ই
Teda peetakse mitmete võimustruktuuride poolt kõige ohtlikumaks inimeseks.
অন ক কর ত পক ষ র ক ছ ই... ... স সবচ য় ভয় কর ম ন ষ হ স ব পর চ ত !
Kust ma tean, et sinu lubadusest kinni peetakse?
আম ক ভ ব ব শ ব স করব য ত ম ত ম র প রত জ ঞ র খব ?
Nimi pärineb iidselt olendilt, keda peetakse maailma esimeseks.
য একট প র চ ন জ ব র ন ম ছ ল, ত র ব শ ব স কর স ব শ ব র প রথম.
Barn Creek'is peetakse Lihalaata ja jooksikuid kütitakse päris julmalt.
ব র ন ক র ক র ফ ল শ ফ ল য় র র ল ক র হন য হয় ব ওয় র শদ র খ জছ
Kahe nädala pärast sellest hetkest peetakse palees kuninglik ball.
দ ই সপ ত হ পর র আজক র এই দ ন , র জপ র স দ অন ষ ঠ ত হব , এক র জক য় বল ন চ র অন ষ ঠ ন
Sendai maavärinat Jaapanis peetakse 20. sajandi üheks viiest tugevamast.
ওট ক ১৯০০ স ল র পর থ ক প চট ভ ম কম প র একট হ স ব ব ব চন কর য য়.
Ma ei suuda enam elada kohas, kus apaatiat peetakse vooruseks.
আম এমন ক থ ও ব চত প রব ন , য খ ন ক বল উদ স নত র শ ক ষ দ য় হয় ...য ন এট প ণ য র ক জ
Dohtraki pulma, kus sureb vähem kui kolm meest, peetakse igavaks.
অন ততপক ষ ৩ট খ ন ছ ড় একট ড থর ক ব য় ক প নশ অন ষ ঠ ন ধর হয়
Mida, mida?
দ ড় ও
Mida mida?
ক , ক ?
Meid peetakse kinni ja aetakse kiilaks ja meid sunnitakse vetsu koristama.
ন ! আম দ র গ র প ত র কর হত প র আম দ র ম থ ন য ড় কর দ ব ,
Reeglina ei solvu, kui mind lolliks peetakse, aga see on piiri peal
ক উ যদ প রথম দ খ য় আম ক ন র ব ধ ভ ব , আম ক ছ মন কর ন , ক ন ত আপন জ র কর য চ ছ ন.
Mida...? Mida te...?
ক করছ ন...
Mida?
Ki?
Mida!
ক !
Mida!
ক !
Mida?
আপন ক ?
Mida...
ক ...
Mida...
ক ... ?
Mida?
নক
Mida?
আর , ক জ ন স?
Mida?
ক স র কথ বলছ ত ম ? ওর ন ম আম র জ স ট র দ খ ছ
Mida?
বলত ক ?
Mida?
ক কর ছ?
Mida?
ড ট রইয় ট... ক . ক .
Mida?
আপন ন জ ক য থর নক দ ত ন.
Mida?
হ য় ট ?
Mida?
হ য় ট !
Mida?
ক ভ ব ক জ নল ম?
Mida?
ট ইলর ক ?
Mida?
ড ভ স স জ কথ ব ঝ ন ন ?
Mida? !
ক ?

 

Seotud otsingute: Mida - Mida ... - Mida ... Jaoks? - Pärast Mida - Mida Veel? - Tasu, Mida Nõutakse - Poolt, Mida - Mida Varem, Seda Parem. -