Tõlge "see läks hea" et Bengali keel:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Läks, läks läks!
য ও, য ও, য ও!
Läks, läks, läks!
য ও, য ও, য ও, য ও!
See läks läbi.
এট ক জ করছ !
See just läks!
ঐ দ খ.
See läks kaugele.
এট অন ক হয় ছ _BAR_
See läks kehvasti.
সব বরব দ! খ দ ল গছ ?
See läks napilt.
ওহ, আর কট হল ই গ য় ছ ল ম
See läks napilt.
ব ব র , অল প র জন য ব চ গ ছ !
See läks napilt.
অল প র জন য ব চ গ ছ
Kuhu see läks?
গ ল ক থ য়?
Läks! Läks!
য ও!
Läks, läks!
য ও,য ও!
See on hea,hea!
Khub valo, valo!
Ja nii see läks.
ত এভ ব ই চলত থ কল.
Huhh, see läks napilt!
আর কট হল ই য ত ...
See läks juba täide.
উইশ ত প রণই হয় ছ
See läks nii vaevaliselt.
খ ব ব জ ভ ব ন য়ন ত রণ করল ম হ য
Ja sinna see läks.
ব জ ছ .
Ja see läks läbi?
আর এট ক জ কর ছ ল?
See läks päris hästi.
ওট মজ র ছ ল.
Miks see läbi läks?
ঐ ক জ ক ভ ব ভ বল?
See läks ju läbi.
ক জ ল গ ছ .
See läks küll napilt!
একট র জন য ব চ গ ল ম! এল ক স?
See läks küll viltu.
ওহ, ক অবস থ .
See väike notsu läks...
এখনই চল য ব ...
See läks tõlkes kaduma.
ভ ল অন ব দ!
See läks ülesvoolu tagasi.
ক ন ত ওট ক উজ ন প ঠ য় দ য় ছ ল ম
Oli hea, kuid siis läks asi halvaks.
একদ ন, ব য প রট ভ স ত গ ল
Läks.
ক ল ন ত ল গছ
Läks.
খ ও!
Läks.
য ও
Läks!
য ও ! য ও !
Läks.
সতর ক করন
Läks.
প ল
Läks.
প ল
Läks.
ব হ, ব হ, জ মস বন ড
Läks.
চল শ র কর য ক.
Läks!
য ও!
Läks!
আক রমণ!
Läks!
প রস ত ত!
Läks!
গ !
Läks!
এখ ন ! য ও!
Läks!
ন হল !
Läks.
য ও
Läks!
এখন হব খ ল !

 

Seotud otsingute: Läks - Läks Tagasi - Hea - Väga Hea - Meil On Hea Meel - Hea Kvaliteet - Hea Kvaliteediga - Hea Maine - Vana Hea Lause - Maitse Hea -