Tõlge "väärt põhjus" et Bengali keel:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Põhjus
ক রণ, অজ ন
Tundmatu põhjus
অজ ন ক রণ
Tehniline põhjus
ট কন ক ল ক রণ
Väärt etteaste.
দ র ণ দ খ য় ছ, য বক ওয় ল স
Väärt lugemine.
আসল ই স ই বই!
Anna mulle põhjus.
বল ন
Põhjus ja tagajärg.
ক র য় , প রত ক র য়
Milles on põhjus?
ন ক ত হল ?
Meie eksistentsi põhjus.
আম দ র ট ক থ ক র ক রণ
Peab olema põhjus.
ক ন একট ক রন থ কত হব ৷
Mis põhjus? Mis põhjusel?
এর প ছন ক ন ক রণ থ কত প র ন , ক ক রণ?
Põhjus on vist ajavahes.
ত ন হল ...
Muidugi, peab olema põhjus.
এখ ন ন শ চয় ক ন ক রণ আছ , যদ ও _BAR_
See on ainus põhjus.
এট ই একম ত র ক রন.
See ongi ainus põhjus...
এট ই একম ত র ক রন...
Põhjus on teie pojas.
এর ক রণ ত ম দ র সন ত ন.
Kas põhjus oli selles?
ত ই?
Selleks peab põhjus olema.
এর ক ন ন ক ন ক রনত অবশ যই আছ !
Või meie hukatuse põhjus?
ন ক হব আম দ র ব ন শ র ক রণ? 32,000 প র স জ য কসন সম দ র দ নব
Anna neile põhjus jääda.
এখ ন থ ক র জন য ত দ রক ক ন ক রণ দ খ ও.
Põhjus on mul vääriline.
এব ফ উন ড শন র কঠ ন.
Järelikult on sel põhjus.
ত হল , অবশ যই এর ক ন ক রণ আছ
Põhjus on hibernatsiooni kapslis.
আম র এই অবস থ র জন য স ল প চ ম ব রই দ য় ঐট ই একম ত র ক রণ
Pole mainimist väärt.
আর লজ জ দ ব ন ন
Marrakechi piletit väärt.
...অন তত ম র ক শ র ট ক ট র ব যবস থ কর দ ও. য ই ল কদ র এন ছ ত র অন ক গ র ত বপ র ণ,
Pole tänu väärt.
থ য ক ইউ
Pole tänu väärt.
ন শ চয়ই
Pole tänu väärt.
আম এনজয় কর ছ .
Pole tänu väärt.
ধন যব দ
Pole tänu väärt.
ত ম ক স ব গতম.
Pole tänu väärt.
ব দ দ ও
Oli proovimist väärt.
এট ব থ চ ষ ট .
Väärt 9 miljonit.
৯ ম ল য়ন প উন ড র ক ছ
Väärt 9 miljonit.
... য র দ ম ৯ ম ল য়ন
Pole tänu väärt.
ত ম ক ও স ব গতম
Pole tänu väärt.
ত ম ক ও ধন যব দ
Pole tänu väärt.
ওয় লক ম.
Pole tänu väärt.
ধন যব দ বলব ন ন ?
Miljardeid väärt, mis?
ত হল এট ই স ই ক ট ডল র ম ল য র জ ন স?
Pole tänu väärt.
ওয় লক ম
Pole tänu väärt.
ত ম ক ও ধন যব দ
Pole tänu väärt.
ত ম ক স ব গতম
Pole tänu väärt.
ত ম ক স ব গতম
Pole tänu väärt.
স চ ছন দ . খ ব ভ ল কর ছ স.
Pole tänu väärt.
আমর ও একই ভ ল করত চল ছ ল ম, ক ন ত ...

 

Seotud otsingute: Väärt - Kas See On Seda Väärt? - Hästi Väärt - Väärt Lugemist - Väärt Raha - See On Seda Väärt. - Vaeva Väärt - Põhjus - Mis On Põhjus, Miks - Peamine Põhjus -