Tõlge "selge punkt" bulgaaria keel:


  Sõnastik Eesti-Bulgaaria

Selge - tõlge : Selge - tõlge : Selge - tõlge : Selge - tõlge : Punkt - tõlge : Punkt - tõlge : Selge - tõlge : Selge - tõlge : Selge - tõlge : Selge - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Selge, selge.
ОК. Разбрах те.
Selge, selge.
Да, да, да...
Selge, selge...
Добре, добре!
Tead küll, punkt punkt punkt.
Ето, точка, точка, точка
Selge? On selge, dunpeal?
Да ли ме разумеш, Данпил ?
Selge, selge, vana peer sihuke!
Добре бе, дъртак.
Punkt 1.2, punkt a
Точка 1.2, буква a)
Punkt 1.2, punkt b
Точка 1.2, буква б)
Punkt 1.2, punkt c
Точка 1.2, буква в)
Punkt 1.2, punkt d
Точка 1.2, буква г)
Punkt 1.2, punkt e
Точка 1.2, буква д)
Punkt 1.3.1, punkt a
Точка 1.3.1, буква a)
Punkt 1.3.1, punkt b
Точка 1.3.1, буква б)
Punkt 1.3.1, punkt c
Точка 1.3.1, буква в)
Punkt 1.3.1, punkt d
Точка 1.3.1, буква г)
Ka mu viimane punkt on selge euroopapärane mõtlemine tähendab teineteisele vastu tulemist ja parimate lahenduste otsimist.
Последната ми забележка също е ясна европейският начин на мислене е свързан с постигането на компромиси и намирането на най добрите решения.
Selge
Близко
selge
ясно
Selge.
ДК Така.
Selge?
Нали така?
Selge?
Надявам се, че разбрахте.
Selge.
Има логика.
Selge.
Ще кажем, че това е изток.
Selge?
Нали?
Selge.
Разбирам.
Selge?
Разбра ли?
Selge.
Сюърд, аз трябва да остана тук иначе нищо не мога да направя.
Selge!
Ясно ли е? Да!
Selge.
Добре.
Selge.
Да, гне.
Selge.
Да, разбирам.
Selge.
Естествено.
Selge!
Ами да.
Selge.
Добре де.
Selge?
Тишина!
Selge!
Тишина!
Selge?
Добре, тишина!
Selge.
Разбирам...
Selge.
Рабирам, да.
Selge.
Веднага, сър.
Selge.
Ясно, а.
Selge.
Да
Selge.
Дава лодката си под наем.
Selge.
Напълно.
Selge?
Холин!

 

Seotud otsingute: Punkt - Kõrgeim Punkt - Pehme-punkt - üks Punkt - Kriitiline Punkt - Selge - On ütlematagi Selge, - Selge Asetusega - Selge Teksti - Selge Lakk -