Tõlge "eksport viide" Hiina keel:


  Sõnastik Eesti-Hiina

Eksport - tõlge : Viide - tõlge : Viide - tõlge : Viide - tõlge : Eksport - tõlge : Viide - tõlge : Viide - tõlge : Eksport - tõlge : Viide - tõlge : Eksport - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Viide
参考
Viide
引用
Viide
参考
Viide
回答
LaTeXi viide
LaTeX 参考手册
Täissobivusega viide
完整匹配引用
defineerimata viide
未定义的引用
tühi viide
参考文献为空
Viide puudub.
参考文献
valge Viide Tüüp
p, li white space pre wrap 参考类型
Eksport
导出用户动作
Eksport...
导出...
Eksport
导出为
Eksport
导出
Eksport
导出
Eksport
导出成QIF格式
Lahtri viide on vigane.
无效的单元格引用
Graafi eksport
导出图形
Flashi eksport
Flash 导出
Eksport katkestati
已取消导出
23 eksport
23 导出
zooomr eksport
zooomr 导出
Galerii eksport
Gallery 导出
HTML eksport
HTML 导出
iPodi eksport
iPod 导出
PicasaWebi eksport
Picasa 网络导出
Shwupi eksport
Shwup 导出
Eksport renderdajasse
导出到渲染器
Eksport nurjus!
导出失败
Eksport kiirklahvid
导出快捷键
Eksport värv
导出颜色方案
Väljendiraamatu eksport
导出词组本
Töölauteema eksport
导出桌面主题
Rühma eksport
导出组
Toimingute eksport
导出动作
Grupi eksport
导出组
Kaardi eksport
导出标签
Kaardi eksport
导出地图
Ksudoku eksport
导出 Ksudoku
Ksudoku eksport
Ksudoku 导出
Allalaadimiste eksport
导出传输列表
Sertifikaatide eksport
导出证书...
Sertifikaatide eksport...
正在导出证书...
Võtme eksport...
正在导出密钥...
CSV eksport
CSV 导出

 

Seotud otsingute: Eksport - Viide - Viide Nimekiri - Töö Viide - Toimiku Viide - Viide Rühmade - Standard Viide - Viide Aeg - Raamatuid Viide - Pank Viide -