Tõlge "loogiline kontroller" Hiina keel:


  Sõnastik Eesti-Hiina

Kontroller - tõlge : Loogiline - tõlge : Loogiline kontroller - tõlge : Loogiline - tõlge : Loogiline - tõlge : Kontroller - tõlge : Loogiline - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Kontroller
控制器
Loogiline.
很有逻辑
Sisendseadme kontroller
输入设备控制器
Jadasiini kontroller
串行总线控制器
Intelligentne kontroller
智能控制器
Satelliitside kontroller
卫星通讯控制器
Signaalitöötluse kontroller
信号处理控制器
IDE kontroller
IDE 控制器
ATA kontroller
ATA 控制器
Etherneti kontroller
以太网控制器
ISDN kontroller
ISDN 控制器
WorldFipi kontroller
WorldFip 控制器
3D kontroller
3D 控制器
DMA kontroller
DMA 控制器
Klaviatuuri kontroller
键盘控制器
Hiire kontroller
鼠标控制器
Skanneri kontroller
扫描仪控制器
Mängupordi kontroller
游戏端口控制器
USB kontroller
USB 控制器
IRDA kontroller
IRDA 控制器
RF kontroller
RF 控制器
Protsessi kontroller
进程控制者
Suurenduse kontroller
缩放控制器
Loogiline JAName
逻辑与操作符Name
Loogiline VÕIName
逻辑或操作符Name
Loogiline EIName
逻辑非操作符Name
Loogiline vaade
逻辑视图
Loogiline tehe
布尔操作
Loogiline NANDStencils
逻辑与非门Stencils
Loogiline XORStencils
逻辑或非门Stencils
Loogiline VÕIStencils
逻辑或门Stencils
Loogiline ühenduspunktStencils
逻辑连接点Stencils
Loogiline NORStencils
逻辑或非门Stencils
Loogiline EIStencils
逻辑非门Stencils
Loogiline JAStencils
逻辑与门Stencils
Loogiline puhverStencils
逻辑缓冲门Stencils
Loogiline inverterStencils
逻辑翻转器门Stencils
Mass salvestusseadme kontroller
Mass 存储控制器
Juhtmeta ühenduse kontroller
无线控制器
SCSI salvesti kontroller
SCSI 存储控制器
IPI siini kontroller
IPI 总线控制器
Tundmatu salvesti kontroller
未知的存储控制器
Lubaringi võrgu kontroller
令牌环网络控制器
FDDI võrgu kontroller
FDDI 网络控制器
ATM võrgu kontroller
ATM 网络控制器

 

Seotud otsingute: Programmeeritav Loogiline Kontroller - Kontroller - Bus Kontroller - Programmeeritav Kontroller - Loogiline - Loogiline Samm - On Loogiline ülesehitus, - Loogiline Väärtus -