Tõlge "nõuetele vastavuse hindamise teenuste" Hiina keel:


  Sõnastik Eesti-Hiina

Teenuste - tõlge : Hindamise - tõlge : Hindamise - tõlge : Hindamise - tõlge : Hindamise - tõlge : Hindamise - tõlge : Vastavuse - tõlge : Vastavuse - tõlge : Vastavuse - tõlge : Nõuetele - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Hindamise seadistused
求值设置
Teenuste seadistamine
配置服务
Teenuste menüü
服务菜单
Teenuste tuvastamineComment
服务探索Comment
Teenuste haldurComment
服务管理器Comment
Hindamise tulemust näeb teateaknas
计算结果会显示在消息窗口中
Kõigi seansside hindamise omadused
指定各种题型闯关的记分牌行为
Filtri mustri hindamise logimine
记录过滤器模式计算
Näidatakse teenuste menüüsid
显示服务菜单
Failihalduri teenuste seadistamineName
配置文件管理器服务Name
Teenuste tuvastamise seadistamineName
配置服务探索Name
KDE teenuste seadistamineName
KDE 服务配置Name
Teenuste eelistamise järjekord
服务优先顺序
KDE teenuste haldur
KDE 服务管理器
Teenuste tuvastamine Zeroconfiga
用 ZeroConf 设置服务浏览
Nõuetele vastavat teenust ei leitud.
没有找到和需求匹配的服务
Loodan, et vastan teie kõrgetele nõuetele.
希望我达到你这么高的要求
Sisesta siia teenuste algkataloog
输入含有服务的文件夹路径
Vali muudetud teenuste värv
选择被修改的服务的颜色
DNS SD teenuste jälgijaComment
DNS SD 服务监视器Comment
Cisco optiliste teenuste marsruuterStencils
Cisco 光学服务路由器Stencils
Tänulikkusega ühiskondlike teenuste eest.
感谢你对社会的贡献
Rakenduste, juhtpaneelide ja teenuste otsimineName
查找应用程序 控制面板和服务Name
Jabberi teenuste tuvastamise KIO moodulName
Jabber 服务探索的 KIO slaveName
Aus hind tehtud teenuste eest?
这是公平的代价吧
Võimas ICCCM nõuetele vastav mitme virtuaalse töölauaga aknahaldurName
强大的多虚拟桌面窗口管理器 与 ICCCM 兼容Name
Teie võrgus saadaolevate Zeroconfi teenuste sirvimine
浏览网络上可用的 Zeroconf 服务
Vali muudetud ja valitud teenuste värv
选择被选中的已修改的服务的颜色
Sa lähed puhkusele... kuni psühhiaatrilise hindamise tulemuste selgumiseni.
继续进行心理状态评估
Neid paluti selle psühhiaatrilise hindamise juures minuga konsulteerima.
他们是被请来一起和我替你做精神状态评估
Seadme pakutavate teenuste hulgas pole pordi edasisuunamist.
无法在设备描述中找到端口转发服务
Vali käivitustaseme uute ja valitud teenuste värv
选择被选中的新添的服务的颜色
Nepomuki server Nepomuki salvestite ja teenuste haldur
Nepomuk 服务器 管理 Nepomuk 存储介质和服务
Tänan teid, härrased, selliste väärtuslike teenuste eest.
谢谢各位 谢谢你们一流的服务
Jah, söör, oleme oma teenuste üle uhked.
从没有朋友象我这样 是 先生 我们以服务为荣
Semantiline töölaud Nepomuk võimaldab failide sildistamise ja hindamise lõimida töölauaotsinguga.
Nepomuk 语义学桌面可以与桌面搜索服务集成以对文件进行标记和评分
Sa kohtud homme doktor Marstoniga, kes vastutab psühholoogilise hindamise eest.
你明天早上将见到马森大夫 他将负责评估雷蒙的精神状态
Muidugi võib ta selliste teenuste eest arve esitada.
当然他能因这种服务而向大家收费
Serveriga ühendust loomata ei saa kontrollida, kas protokolli versioon vastab nõuetele.
如果不和服务器建立连接 就无法检查协议的版本是否符合要求
Wales'i garaaþis küsitlemas ja selgus, et te maksite seal hiljuti teenuste eest
进行调查工作 而查出来了 你最近在那有一笔为数大约...
Võimalik on kontrollida logi tagasisidet rakendatud filtrite reeglite hindamise osas. Kui see on sisse lülitatud, antakse põhjalik tagasiside iga filtrireegli kohta, vastasel juhul aga ainult iga filtri kõigi reeglite hindamise tulemus.
您可以控制日志中关于所应用过滤器的过滤规则评分的反馈 选中此选项将给出每个单独过滤器规则的详细反馈 否则的话 只会给出关于单个过滤器组合评分的结果
Hoiatus, kui külastatakse saiti, mis soovib minuga ühendust võtta teiste toodete või teenuste asjus
当我访问一个会为其它产品或服务相关信息联系我的站点时警告
Kui oled kindel, et süsteem vastab esitatud nõuetele, tuleb otsustada, kas soovid kompileerida lähtekoodist või paigaldada eelnevalt kompileeritud binaarpaketid.
当您确定您的系统满足这些要求时 您就应该决定是要从源代码编译还是从预编译的二进制包安装
Kasuta uute teenuste värvi muutmiseks värvi valimise dialoogi. Uusi teenuseid on selle värvi järgi hea ära tunda.
使用 选择颜色对话框 来选择表示 新添加到运行级别中的服务 的文字颜色 新加的服务项将用这个颜色来区分
Kasuta käivitustaseme uute teenuste värvi muutmiseks värvi valimise dialoogi. Uusi ja valitud teenuseid on selle värvi järgi hea ära tunda.
使用 选择颜色对话框 来选择表示 新添加到运行级别中的服务 的选中文字颜色 被选中的新添的服务项将用这个颜色来区分

 

Seotud otsingute: Vastavuse - Vasta Nõuetele - Nõuetele Vastama - Nõuetele - Rangetele Nõuetele - Teenuste Valikut - Lisandväärtusega Teenuste - Teenuste Ulatus - Teenuste Osutamine - Piiriüleste Teenuste -