Tõlge "teenuste sisustatud" Hiina keel:


  Sõnastik Eesti-Hiina

Sisustatud - tõlge : Teenuste - tõlge : Sisustatud - tõlge : Sisustatud - tõlge : Teenuste sisustatud - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Teenuste seadistamine
配置服务
Teenuste menüü
服务菜单
Teenuste tuvastamineComment
服务探索Comment
Teenuste haldurComment
服务管理器Comment
Näidatakse teenuste menüüsid
显示服务菜单
Failihalduri teenuste seadistamineName
配置文件管理器服务Name
Teenuste tuvastamise seadistamineName
配置服务探索Name
KDE teenuste seadistamineName
KDE 服务配置Name
Teenuste eelistamise järjekord
服务优先顺序
KDE teenuste haldur
KDE 服务管理器
Teenuste tuvastamine Zeroconfiga
用 ZeroConf 设置服务浏览
Sisesta siia teenuste algkataloog
输入含有服务的文件夹路径
Vali muudetud teenuste värv
选择被修改的服务的颜色
DNS SD teenuste jälgijaComment
DNS SD 服务监视器Comment
Cisco optiliste teenuste marsruuterStencils
Cisco 光学服务路由器Stencils
Tänulikkusega ühiskondlike teenuste eest.
感谢你对社会的贡献
Rakenduste, juhtpaneelide ja teenuste otsimineName
查找应用程序 控制面板和服务Name
Jabberi teenuste tuvastamise KIO moodulName
Jabber 服务探索的 KIO slaveName
Aus hind tehtud teenuste eest?
这是公平的代价吧
Teie võrgus saadaolevate Zeroconfi teenuste sirvimine
浏览网络上可用的 Zeroconf 服务
Vali muudetud ja valitud teenuste värv
选择被选中的已修改的服务的颜色
Seadme pakutavate teenuste hulgas pole pordi edasisuunamist.
无法在设备描述中找到端口转发服务
Vali käivitustaseme uute ja valitud teenuste värv
选择被选中的新添的服务的颜色
Nepomuki server Nepomuki salvestite ja teenuste haldur
Nepomuk 服务器 管理 Nepomuk 存储介质和服务
Tänan teid, härrased, selliste väärtuslike teenuste eest.
谢谢各位 谢谢你们一流的服务
Jah, söör, oleme oma teenuste üle uhked.
从没有朋友象我这样 是 先生 我们以服务为荣
See on üks neist nostalgilistest kohtadest, aga see on halvasti sisustatud.
那是一间怀旧的咖啡店 可惜生意不太好
Muidugi võib ta selliste teenuste eest arve esitada.
当然他能因这种服务而向大家收费
Ma ise ei hoolikski sellest, kui seal poleks seda ilusat ja rikkalikult sisustatud maja.
丽西,我自己也没兴趣 专程看一幢装修豪华的宅第
Wales'i garaaþis küsitlemas ja selgus, et te maksite seal hiljuti teenuste eest
进行调查工作 而查出来了 你最近在那有一笔为数大约...
Hoiatus, kui külastatakse saiti, mis soovib minuga ühendust võtta teiste toodete või teenuste asjus
当我访问一个会为其它产品或服务相关信息联系我的站点时警告
Kasuta uute teenuste värvi muutmiseks värvi valimise dialoogi. Uusi teenuseid on selle värvi järgi hea ära tunda.
使用 选择颜色对话框 来选择表示 新添加到运行级别中的服务 的文字颜色 新加的服务项将用这个颜色来区分
Kasuta käivitustaseme uute teenuste värvi muutmiseks värvi valimise dialoogi. Uusi ja valitud teenuseid on selle värvi järgi hea ära tunda.
使用 选择颜色对话框 来选择表示 新添加到运行级别中的服务 的选中文字颜色 被选中的新添的服务项将用这个颜色来区分
See on teenuste nimekiri, mida on võimalik sinu arvutis käivitada. Käivitamiseks lohista teenus vastava käivitustaseme sektsiooni Käivitatakse. Peatamiseks lohista teenus sektsiooni Peatatakse.
这些是 您机器上可用的 服务 要启动一个服务 把它拖放到一个运行级别的 启动 区域 要停止一个服务 把它拖放到 停止 区域
See on nimekiri kõigist KDE teenustest, mida on võimalik KDE käivitamisel laadida. Valitud teenused laaditakse järgmisel käivitamisel. Ole tundmatute teenuste deaktiveerimisega ettevaatlik.
这里显示了可在 KDE 启动时装入的全部 KDE 服务 选中的服务将在下次启动时被激活 若要禁用未知的服务 请额外小心

 

Seotud otsingute: Sisustatud - Teenuste Valikut - Lisandväärtusega Teenuste - Teenuste Ulatus - Teenuste Osutamine - Piiriüleste Teenuste - ökosüsteemi Teenuste -