Tõlge "juurdepääs andmetele" hindi keel:


Kas sa mõtlesid : juurde pääs andmetele ?

  Sõnastik Eesti-Hindi

Juurdepääs - tõlge : Juurdepääs - tõlge : Juurdepääs - tõlge : Juurdepääs - tõlge : Juurdepääs - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Juurdepääs
पह च
Juurdepääs keelatud
अन मत अस व क र
Juurdepääs keelatud
अन मत द न स इ क र क य
Juurdepääs Internetti
अ तर ज ल श र कर
Vigane juurdepääs
अव ध एक स स
Juurdepääs keelatud
प ह च अस व क त
Juurdepääs keelatud.
अन मत अस व क त.
Juurdepääs miljarditele.
पह च अरब .
JUURDEPÄÄS KEELATUD
प रव श अस व क त शट ड उन श र कर रह ह
Juurdepääs tagatud.
स वच ल त मह ल क आव ज म एक स स द गई
Kirjutamisõigusega juurdepääs keelatud
ल खन क प ह च अस व क त
Antud andmekandja andmetele ei leitud demultiplekseripluginat
द ए गए म ड य ड ट क ल ए ड मल ट प ल क सर प लगइन ढ ढ नह ज सक
Neil on juurdepääs aegruumile, aga see ei piira neid!
व अन त समय और अन त स प स म कह भ आ ज सकत ह , ल क न व क स भ च ज स ब ध नह ह !
Üheksa Silma Komiteel on täielik juurdepääs liikmesriikide kombineeritud luureandmevoole.
फ र कहत ह , न इन आइज कम ट क स र सदस य द श क स य क त आस चन स र त म प र प रव श म ल ग
Määratud ressurssi ei ole olemas või pole sellele juurdepääs lubatud.
उल ल ख त र स र स य त उपलब ध नह ह , य फ र पह च य ग य नह ह .
Kollakuue kapsel on õhukindlalt suletud ja ainus juurdepääs on meie hinnangul umbes 5millimeetrise läbimõõduga toru.
आश YELLOWJACKET फल भल भ त ब द करक स ल कर द य गय ह , और क वल पह च ब द एक ट य ब ह

 

Seotud otsingute: Juurdepääs Andmetele - Andmetele Juurdepääsu - Juurdepääs - On Otsene Juurdepääs - Juurdepääs Teabele - Juurdepääs Number - Juurdepääs Kaitse - Lihtne Juurdepääs - Kiirtee Juurdepääs - Juurdepääs Tasuta -