Tõlge "töötsükkel režiim" Hispaania keel:


Kas sa mõtlesid : töö tsükkel režiim ?

  Sõnastik Eesti-Hispaania

Režiim - tõlge : Töötsükkel - tõlge : Töötsükkel - tõlge : Režiim - tõlge : Töötsükkel - tõlge : Töötsükkel - tõlge : Töötsükkel - tõlge : Töötsükkel režiim - tõlge : Režiim - tõlge : Töötsükkel - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Töötsükkel 2 kuni 10
Ciclo de ocupación 2 hasta el 10
Töötsükkel 2 kuni 1
Ciclo de ocupación 2 hasta el 1
Töötsükkel 2 kuni 0,1
Ciclo de ocupación 2 hasta el 0,1
Töötsükkel 2 alla 0,1
Ciclo de ocupación 2 por debajo del 0,1
Töötsükkel 2 alla 10
Ciclo de ocupación 2 por debajo del 10
Aken MDI režiim Alamraami režiim
Ventana Modo MDI Modo Childframe
Aken MDI režiim IDEAl režiim
Ventana Modo MDI Modo IDEAl
töötsükkel suhteline ajaühik ühetunnise perioodi kohta, mille jooksul seade on saaterežiimil.
ciclo de ocupación proporción del tiempo en el que un equipo esta transmitiendo de forma activa dentro de un período de una hora.
Töötsükkel suhteline ajaühik ühetunnise perioodi kohta, mille jooksul seade on saaterežiimil.
Ciclo de ocupación proporción del tiempo en el que un equipo está transmitiendo de forma activa dentro de un período de una hora.
Režiim
Modos
režiim
Modo inmediato
Režiim
Modo Krusader
Režiim
Modo
Režiim
Modo
Režiim
Modo
Režiim
Modo
režiim
modo
Lülitid vahel täielikult ekraan režiim ja normaalne režiim.
Cambia entre el modo de pantalla completa y el modo normal.
Valimise režiim
Modo de seleccio n
Skannimise režiim
Modo de análisis
Ühemõõtmeline režiim
Un modo dimensional
DTMF režiim
Modo DTMF
Enkoodimise režiim
Modo de codificación
Kadudega režiim
Modo con pérdida
Ümbernimetamise režiim
Modo de renombramiento
Sarivõtte režiim
Modo ráfaga de fotos
Võrguta režiim
Modo desconectado
Valimise režiim
Modo de selección
Alamdokumendi režiim
Modo subdocumento
Matemaatikagrupi režiim
Modo grupo matemático
Administraatori režiim
Modo de Superusuario
Blokivaliku režiim
Modo de selección de bloque
Tööriistad Režiim
Herramientas Modo
Tekstivaliku režiim
Modo de selección de texto
Vaade Režiim
Ver Modo
Pildiloomise režiim
Modo de volcado de imagen
Režiim imenüü
El menú Modo
Vaikne režiim
Modo tranquilo
Selgitav režiim
Informativo
Veakontrolli režiim
Modo de control de errores
Tööriistad Režiim
Herramientas Tipo de archivo
Statistiline režiim
Modo estadístico
Trigonomeetriline režiim
Modo trigonométrico
IDEAl režiim
Modo IDEAl
Alamraami režiim
Modo marco hijo

 

Seotud otsingute: Režiim -