Tõlge "närvikahjustus" Hollandi keel:


Kas sa mõtlesid : närvi kahjustus ?

  Sõnastik Eesti-Hollandi

Närvikahjustus - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

närvikahjustus
beschadigde zenuwen
Selgus, et mul on pöördumatu närvikahjustus.
Daar ontdekte ik dat ik blijvende zenuwbeschadiging had.
Närvisüsteemi häired Väga sage valu jäsemes, närvikahjustus
Aandoeningen van het zenuwstelsel Zeer vaak pijn in ledemaat, beschadiging van zenuwen
kui teil on olnud tõsine närvikahjustus või vaimne häire.
Als u een ernstige zenuw of geestesziekte heeft gehad.
kui teil on olnud tõsine närvikahjustus või vaimne häire.
als u ooit een depressie heeft gehad of symptomen ontwikkelt die geassocieerd zijn met
kui teil on olnud tõsine närvikahjustus või vaimne häire.
depressie (bijv. gevoelens van droevigheid, neerslachtigheid, enz.) tijdens uw behandeling met Viraferon (zie rubriek 4).
kui teil on olnud tõsine närvikahjustus või vaimne häire.
dep ressie (bijv. gevoelens van droevigheid, neerslachtigheid, enz.) tijdens uw behandeling met Viraferon (zie rubriek 4).
kui teil on olnud tõsine närvikahjustus või vaimne häire.
als u ooit een dep ressie heeft gehad of symptomen ontwikkelt die geassocieerd zijn met
Diabeetiline neuropaatia (see on närvikahjustus, mis põhjustab pikaajaline suhkurtõbi
Diabetische neuropathie (dit is schade aan de zenuwen die wordt veroorzaakt door langdurige diabetes
d närvikahjustus (nagu sclerosis multiplex ja silmanärvi põletik), maitsetundlikkuse häired nägemishäired
angst, depressie, slaperig gevoel en moeite met slapen ng zenuwaandoeningen (zoals multipele sclerose en ontsteking van de oogzenuw), smaakverstoringen gezichtsstoornissen t la
Nii nagu AZT, ddI võib põhjustada kõrvaltoimeid nagu närvikahjustus ja kõhunäärme.
Net zoals AZT, ddI kunnen bijwerkingen zoals schade aan zenuwen en alvleesklier.
Muud sagedased põhjused on närvikahjustus ja vigastused, mis ei paranenud korralikult.
Andere veel voorkomende oorzaken zijn zenuwbeschadiging en verwondingen die niet goed te genezen.
Tüsistused, mis tulenevad närvikahjustus reied, puusad ja tuharad valdkondades nimetatakse proksimaalne neuropaatia.
De complicaties die het gevolg zijn van schade aan de zenuwen in de billen, dijen en heupen gebieden staan bekend als proximale neuropathie.
Nakatumine invaliidistava haiguse või infektsioonid nagu leepra, süüfilis, HIV ja Borrelioosi võib põhjustada närvikahjustus.
Infectie slopende ziekten of infecties zoals lepra, syfilis, HIV en de ziekte van Lyme kan leiden tot schade aan de zenuwen.
Seda tüüpi glaukoom saab diagnoositud korduv eksamite poolt silma arst avastada närvikahjustus või nägemisvälja kadu.
Dit type van glaucoom kan worden gediagnosticeerd door herhaald onderzoek door de oogarts om de schade aan de zenuwen of de gezichtsveldverlies detecteren.
Arst ka saab diagnoosida patsientidele, kellel juba on glaukoom, jälgides nende närvikahjustus või nägemisvälja kadu.
De arts kan ook de diagnose bij patiënten die reeds glaucoom hebben door het observeren van hun zenuwen beschadigen of gezichtsveldverlies.
Kuid optika närvikahjustus ja visuaalse tuleneva kahju glaukoomi saab vältida varem diagnoosida, tõhusat ravi, ja vastavus ravi.
Echter, de optische schade aan de zenuwen en visuele verlies als gevolg van glaucoom kan worden voorkomen door eerdere diagnose, effectieve behandeling, en de naleving van de behandeling.
Neuropaatiaga patsientidel ravi kehtestatud rida hõlmab hoolikat juhtimist seotud komplikatsioone tegeldes peapõhjus oli närvikahjustus või kahju, kui võimalik.
De vastgestelde regel van behandeling van neuropathie patiënten betrekking heeft op een zorgvuldig beheer van bijbehorende complicaties tijdens het aanpakken van de belangrijkste oorzaak van schade aan de zenuwen of letsel, indien mogelijk.
See on, ravi saab teha silmasisese rõhu normaalne ja, seetõttu, vältimiseks või aeglustamiseks edasi närvikahjustus ja nägemise kaotus.
Dat is, Deze behandeling kan de intraoculaire druk normaal en, daarom, voorkomen of te vertragen verdere schade aan de zenuwen en visuele verlies.
Kuigi närvikahjustus ja visuaalse kahjum glaukoomi tavaliselt ei saa ümber pöörata, glaukoom on haigus, mis võib üldiselt kontrolli all.
Hoewel schade aan de zenuwen en visuele verlies van glaucoom kan meestal niet worden teruggedraaid, Glaucoom is een ziekte die in het algemeen kan worden gecontroleerd.
Lacosamide Pain UCB Pharmat kavatseti kasutada diabeetilise perifeerse neuropaatia (jäsemete närvikahjustus, mida võib esineda diabeediga patsientidel) põhjustatud valu raviks täiskasvanutel.
Verwacht werd dat Lacosamide Pain UCB Pharma gebruikt kon worden bij volwassen diabetespatiënten, ter behandeling van perifere neuropathie (zenuwbeschadiging in de ledematen die voorkomt bij diabetespatiënten).
Vitamiin puudused 's närvikahjustus võib tekkida, kui inimesed läbivad pikaajaline paastumine või on vitamiin puudujääke, eriti B12, foolhappe ja muud B kompleksi vitamiine.
Vitamine tekorten schade aan de zenuwen van kan zich voordoen wanneer mensen ondergaan van lange duur van vasten of lijden aan vitamine tekorten, met name B12, folaat en andere vitaminen in het B complex.
See on tahtmatu kusepidamatus füüsilise pingutuse, köhimise, naermise, aevastamise, tõstmise või sportimise ajal diabeetilisest perifeersest neuropaatiast (jäsemete närvikahjustus, mida võib esineda diabeediga patsientidel) tingitud valu.
SUI is ongewild urineverlies tijdens lichamelijke inspanning of bij hoesten, lachen, niezen, tillen of sporten. pijn door diabetische perifere neuropathie (zenuwbeschadiging in handen en voeten die bij diabetespatiënten kan optreden).
Väga harva esinenud kõrvaltoimed (vähem kui 1 l patsiendil 10 000 st) madal vererõhk, paistes nägu, diabeet, jalakrambid, seljavalu, neeruprobleemid, närvikahjustus, veritsevad igemed, aplastiline aneemia.
Zeer zelden gemelde bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) lage bloeddruk, opgezwollen gezicht, suikerziekte, kramp in de benen, rugpijn, nierproblemen, zenuwbeschadiging, bloedend tandvlees, aplastische anemie.
See on tahtmatu kusepidamatus füüsilise pingutuse või köhimise, naermise, aevastamise, tõstmise või sportimise ajal valu, mida põhjustab diabeetiline perifeerne neuropaatia (jäsemete närvikahjustus, mida võib esineda diabeediga patsientidel).
Dit is ongewild lekken van urine tijdens lichamelijke inspanning of bij het hoesten, lachen, niezen, tillen of sporten pijn door perifere neuropathie (zenuwbeschadiging in handen en voeten) bij diabetespatiënten.
Muud väga sagedad kõrvalnähud (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on infektsioon, südame rütmihäired (ebastabiilne pulss), iiveldus, oksendamine, maksakahjustus, väsimus, külmavärinad, valu jäsemes, närvikahjustus, nahareaktsioonid, turse ja haavainfektsioon.
Andere vaak voorkomende bijwerkingen (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn infecties, cardiale aritmie (onregelmatige hartslag), misselijkheid, braken, leverschade, vermoeidheid, rillingen, pijn in de arm het been, zenuwbeschadigingen, huidreacties, oedeem (zwelling) en wondinfecties.
Ühel naisel tekkis kätt haarav närvikahjustus (brahhiaalne pleksopaatia) kaks päeva pärast konventsionaalse C. botulinum A tüüpi neurotoksiini kompleksi sisaldava ravimi süstimist kõverkalelsuse ravis, mis paranes viie kuu pärast.
Een vrouwelijke patiënte die voor een draaihals werd behandeld ontwikkelde twee dagen na injectie met een conventioneel preparaat dat botulinetoxine type A complex bevatte een zenuwlaesie die haar armen aantastte (brachiale plexopathie), waarbij pas na vijf maanden herstel optrad.
Kohalik mõju on näiteks ammoniaagi sissehingamisel tekkiv hingamisteede ärritus või nahapõletus väävelhappega kokkupuutel. Süsteemse mõju näited on teatavate lahustite sissehingamisest põhjustatud maksakahjustus või elavhõbeda aurude sissehingamisest tingitud närvikahjustus.
Blootstelling aan chemische agentia iedere werksituatie waarin een chemisch agens aanwezig is en zich contact hiervan voordoet met de werknemer, normaal gesproken via de huid of de ademhalingswegen.
Seisundid, mis võivad muuta hüpoglükeemia varaseid hoiatavaid sümptomeid või muuta need vähem väljendunuks, on järgmised suhkurtõve pikk kestus, insuliinravi intensiivistamine, diabeetiline närvikahjustus, ravimid nagu β adrenoblokaatorid või üleminek loomselt insuliinilt iniminsuliinile.
De eerste waarschuwingssymptomen van hypoglykemie kunnen gewijzigd of minder uitgesproken zijn als gevolg van het feit dat de diabetes al langer aanwezig is, door een intensievere insulinebehandeling, door zenuwafwijkingen als gevolg van diabetes, geneesmiddelen zoals bèta blokkers, of na overschakeling van dierlijke naar humane insuline.
Ravimit kasutatakse järgmiste haiguste ravimiseks täiskasvanutel raske depressiooni episoodid valu, mida põhjustab diabeetiline perifeerne neuropaatia (jäsemete närvikahjustus, mida võib esineda diabeediga patsientidel) generaliseerunud ärevushäire (pikaaegne ärevus või närvilisus argielu asjade pärast).
Het wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met de volgende aandoeningen ernstige depressieve episoden pijn door diabetische perifere neuropathie (zenuwbeschadiging in handen en voeten die bij diabetespatiënten kan optreden) gegeneraliseerde angststoornis (aanhoudende angst of nervositeit over alledaagse dingen).
Fuzeoni kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on reaktsioonid süstekohal (valu ja põletik süstimiskohal), perifeerne neuropaatia (jäsemete närvikahjustus, mis tekitab käe ja jalalabade kipitust, tuimust ja valu) ja kehakaalu langus.
De meest voorkomende bijwerkingen tijdens het gebruik van Fuzeon (waargenomen bij meer dan 1 op 10 patiënten) zijn reacties op de injectieplaats (pijn en ontsteking op de injectieplaats), perifere neuropathie (beschadiging van de zenuwen die tintelingen of gevoelloosheid in handen en voeten veroorzaakt) en gewichtsverlies.