Tõlge "kehtivuse lõppemise kuupäev" Horvaatia keel:


Kas sa mõtlesid : kehtivuse lõppemise kuu päev ?

  Sõnastik Eesti-Horvaadi

Kuupäev - tõlge : Kuupäev - tõlge : Kuupäev - tõlge : Kehtivuse - tõlge : Kehtivuse lõppemise kuupäev - tõlge : Kehtivuse - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Kehtivuse lõppemise kuupäev 21. november 2021
Datum isteka valjanosti 21. studenoga 2021.
Kehtivuse lõppemise kuupäev 21. november 2021
PRILOG
Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtivuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.
Razlozi za poduzimanje mjere
Passi nr 472320665 passi kehtivuse lõppemise kuupäev 26.9.2017 Passi nr 563120356 Kodakondsus KRDV
Broj putovnice 472320665 Datum isteka 26.9.2017. Broj putovnice 563120356 Državljanstvo DNRK
määramise jõustumise kuupäev ja selle lõppemise kuupäev
imena ocjenjivača i ili stručnjaka koji su sudjelovali u ocjenjivanju
määramise jõustumise kuupäev ja selle lõppemise kuupäev
17.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 27.11.2021
Državno poduzeće, uključeno u istraživanja i nabavu osjetljivih proizvoda i opreme.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 7.12.2016
CPC 8854
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 26.9.2017
usluge baze podataka
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 1.1.2020
Ime
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 21.2.2017
Datum rođenja 1938.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 4.7.2017
Direktor Glavnog ureda za atomsku energiju (GBAE) uključen u nuklearni program DNRK a kao šef Ureda za znanstveno usmjeravanje u okviru GBAE a, djelovao u znanstvenom odboru u okviru Zajedničkog instituta za nuklearno istraživanje.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 29.12.2014
Putovnica 381420754
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 18.6.2018
Datum rođenja 19.2.1968.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 20.3.2018
Putovnica PS381420397
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 6.4.2016
KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK u.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 19.10.2020
Mjesto rođenja Musan, okrug Sjeverni Hamgyo'ng, DNRK
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 22.3.2018
Datum rođenja 1954. ili 1955.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 16.9.2019
Spol muški
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 27.11.2021
Datum rođenja 20.7.1941.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 12.2.2020
Datum rođenja 1937.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 12.2.2020
Kao takav odgovoran za pružanje potpore programima DNRK a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili za njihovo promicanje.
Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 12.2.2020
Bivši ovlašteni predstavnik Korejskog nacionalnog osiguravajućeg društva (KNIC) u Hamburgu, i dalje djeluje u ime KNIC a ili prema njegovim uputama.
Kalibreerimisgaaside säilitusaja lõppemise kuupäev registreeritakse.
točka 9.5.1.1.(a) mijenja se kako slijedi
Ümberlaadimise lõppemise kuupäev ja kellaaeg (UTC)
informacije o drugim ribarstvima u regiji ili sličnim ribarstvima drugdje koje mogu pomoći pri evaluaciji potencijalnog prinosa relevantnog istraživačkog ribolova, u mjeri u kojoj država članica može dostaviti te informacije
Passi nr 836420186, väljaandmise kuupäev 28.10.2016, kehtivusaja lõppemise kuupäev 28.10.2021.
Datum rođenja 23.11.1986.
Passi nr 836420186, väljaandmise kuupäev 28.10.2016, kehtivusaja lõppemise kuupäev 28.10.2021
Ch'oe So'k min prekomorski je predstavnik banke Foreign Trade Bank.
Passi nr 381120660, kehtivusaja lõppemise kuupäev 25.3.2016.
Datum rođenja 22.8.1967.
Passi nr 472120208, kehtivusaja lõppemise kuupäev 22.2.2017
Mun Kyong Hwan prekomorski je predstavnik banke Bank of East Land.
Passi nr 563335509, kehtivusaja lõppemise kuupäev 27.8.2018.
Datum rođenja 6.5.1969.
Passi nr 563233049, kehtivusaja lõppemise kuupäev 11.3.2019.
Broj putovnice 563335509, istječe 27.8.2018.
Passi nr 654133553, kehtivusaja lõppemise kuupäev 11.3.2019.
Broj putovnice 563233049, istječe 11.3.2019.
Passi nr 381120660, kehtivusaja lõppemise kuupäev 25.3.2016
Ko Chol Man prekomorski je predstavnik banke Foreign Trade Bank.
Passi nr 472120208, kehtivusaja lõppemise kuupäev 22.2.2017
Datum rođenja 22.8.1967.
Passi nr 563335509, kehtivusaja lõppemise kuupäev 27.8.2018
Putovnica br.
Passi nr 563233049, kehtivusaja lõppemise kuupäev 11.3.2019
Datum rođenja 6.5.1969.
Passi nr 654133553, kehtivusaja lõppemise kuupäev 11.3.2019
Broj putovnice 563335509, istječe 27.8.2018.
Toimingu kehtivuse kuupäev ja kellaaeg
novčani tok ili hibridni CDO CLO instrumenti
Toimingu kehtivuse kuupäev ja kellaaeg.
SDO ako CDO
asjaomase registreeringu kehtivuse alguse kuupäev.
odluke o prekidu postupka ili odluke kojima se potvrđuje da nije potrebno odlučivanje o meritumu
asjaomase registreeringu kehtivuse alguse kuupäev.
U skladu s člankom 161. stavkom 2. ili člankom 163. stavkom 2.
Passi nr 199421147 passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 29.12.2014 Passi nr 381110042 passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 25.1.2016 Passi nr 563210184 passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 18.6.2018 sünniaeg 7.11.1966 Kodakondsus KRDV
Broj putovnice 199421147 Datum isteka putovnice 29.12.2014. Broj putovnice 381110042, Datum isteka putovnice 25.1.2016. Broj putovnice 563210184, Datum isteka putovnice 18.6.2018. Datum rođenja 7.11.1966., Državljanstvo DNRK
märge registreeringu kehtivuse lõppemise kindlakstegemise kohta artikli 53 kohaselt
To tijelo uz odluku prilaže nalog za izvršenje odluke s potvrdom vjerodostojnosti odluke kao jedinom formalnosti.
Passi number PD836410105 Passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 27.11.2021
U tom svojstvu So Hong Chan odgovoran je za pružanje potpore programima DNRK a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili za njihovo promicanje.
Passi nr 745420176 passi kehtivusaja lõppemise kuupäev 19.10.2020
Glavni predstavnik Foreign Trade Bank.

 

Seotud otsingute: Lõppemise Kuupäev - Lepingu Kehtivuse Ajal - Lepingu Kehtivuse - Kuupäev - Arve Kuupäev - Väljaandmise Kuupäev - Tootmise Kuupäev - Lahkumise Kuupäev - Avaldamise Kuupäev - Koostamise Kuupäev -