Tõlge "loogikaseade" Horvaatia keel:


Kas sa mõtlesid : loogika seade ?

  Sõnastik Eesti-Horvaadi

Loogikaseade - tõlge : Loogikaseade - tõlge : Loogikaseade - tõlge : Loogikaseade - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Arithmetic Logic Unit (aritmeetika loogikaseade)
Analogno digitalni pretvarač
Complex Programmable Logic Device (keeruline programmeeritav loogikaseade)
Jedinica za upravljanje i prikaz
Simple Programmable Logic Device (lihtne programmeeritav loogikaseade)
Monokristal
Kasutaja poolt programmeeritav loogikaseade, millel on mis tahes järgmised omadused
programirljive sklopove međuveza (FPIC).
'Vektorprotsessorüksus' on sisseehitatud juhendiga protsessorelement, mis võimaldab üheaegseid tehteid ujukoma vektoritega (vektor ühedimensionaalne 32bitiste või suuremate arvude maatriks), milles on vähemalt üks vektoraritmeetika loogikaseade ja vähemalt 32 elemendist koosnevad vektorregistrid.
a. vakuumskih mikroelektroničkih uređaja