Tõlge "rehvi kroon" Horvaatia keel:


  Sõnastik Eesti-Horvaadi

Kroon - tõlge : Kroon - tõlge : Kroon - tõlge : Kroon - tõlge : Kroon - tõlge : Rehvi kroon - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Kroon
rimski
Tšehhi kroon
Rok dospijeća (u godinama)
Rootsi kroon
Danska kruna
Islandi kroon
Islandska kruna
Norra kroon
Norveška kruna
Tšehhi kroon
Dodijeljeni iznos plaća tuženik
Rootsi kroon
Češka kruna
Tšehhi kroon ( )
Rok dospijeća (u godinama)
Rootsi kroon ( )
Forinta ( )
Islandi kroon ( )
Norveška kruna ( )
Norra kroon ( )
Švicarski franak ( )
Tšehhi kroon
Forinta
Taani kroon
Švedska kruna
Rootsi kroon
Rumunjski leu
Norra kroon
Čileanski pezo
Islandi kroon
Rumunjski leu
Norra kroon
Poljski zlot
Rootsi kroon.
19   29 godina (naknada za socijalno osiguranje)
Tšehhi kroon
Potraživanja od kupaca
Taani kroon
Ostala imovina
Rootsi kroon
KREDITNE IZVEDENICE NA OSNOVI N TOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
Islandi kroon
Ostali vlasnički instrumenti koji nisu široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi
Rootsi kroon.
Naknada za bolovanje, naknada za rehabilitaciju i naknada za ozljede na radu i profesionalna oboljenja (jedinični trošak po satu)
Tšehhi kroon
182 2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str.
Taani kroon
13.).
Rootsi kroon
RELEVANTNE VREMENSKE STRUKTURE NERIZIČNIH KAMATNIH STOPA ZA IZRAČUN NAJBOLJE PROCJENE BEZ PRIMJENE URAVNOTEŽENE PRILAGODBE ILI PRILAGODBE ZBOG VOLATILNOSTI
Islandi kroon
Švedska kruna
Norra kroon
Kuna
Tšehhi kroon
C 21.00 TRŽIŠNI RIZIK STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (MKR SA EQU)
Taani kroon
Nacionalno tržište
Rootsi kroon
RAŠČLAMBA UKUPNIH POZICIJA (UKLJUČUJUĆI IZVJEŠTAJNU VALUTU) PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI
Islandi kroon
australski dolar
Norra kroon
brazilski real
Lase rehvi!
Gume!
Rehvi sertifitseerimisnumber
za vozila koja pripadaju skupinama 1, 2 i 3
Rehvi koormus FZTYRE rehvi koormus veeretakistusjõu katse ajal.
mala
Kroon, kui põnev.
Krunu? Uzbudljivo!
Hindamatu rikkuse kroon.
Kruna od neopisivih bogatstava.
Kroon näitab selgelt
KRUNSKI SVJEDOK ĆE JASNO POKAZATI...
Tšehhi kroon (CZK)
Ako potražujete ugovorne kamate, na primjer na zajam, trebate navesti iznos i od kojeg datuma teku.
Rootsi kroon (SEK)
Novčani zahtjev
Tšehhi kroon (CZK).
Češka kruna (CZK).
Kummist rehvi veljelindid
Oblici i proizvodi od nevulkanizirane gume (uključujući šipke cijevi profile diskove i prstenove isključujući profilirane vrpce za protektiranje pneumatskih guma)
Rehvi peamised näitajad
peti kotač u skladu s Uredbom (EZ) br. 661 2009 Europskog parlamenta i Vijeća.
Rehvi veeretakistusjõu koefitsient
Tehnologije za uštedu goriva mogu se uzeti u obzir oduzimanjem odgovarajuće potrebne snage od potrebne snage za osnovni kompresor.

 

Seotud otsingute: Kroon - Jalgratta Rehvi - Rehvi Ventiili -