Tõlge "Otsi lähenemine" inglise keel:


  Sõnastik Eesti-Inglise

Lähenemine - tõlge : Lähenemine - tõlge : Otsi - tõlge : Lähenemine - tõlge : Lähenemine - tõlge : Lähenemine - tõlge : Otsi - tõlge : Otsi lähenemine - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Otsi
Search
Otsi
Search only
otsi
search
Otsi...
Scan...
Otsi
Search
Otsi
Search
Otsi
Find
Otsi...
Search...
Otsi
Search
Otsi
Stop search
Otsi
Search
Otsi...
Find...
Otsi
Find
Otsi...
Lookup...
Otsi
Search
Otsi
Downloading article...
Otsi
Reading
Otsi
Go to the previous message
Otsi...
Update weather information every
Otsi...
Search...
Otsi!
Search!
Otsi
Search Google
Otsi
Stop Searching
Otsi
Stop Search
otsi
find
Otsi.
Find transaction...
Otsi Redigeerimine Otsi otsib andmeid parajasti avatud kalendrist.
Find Edit Find equivalent Find data in current calendar.
Otsi õigusraamistikus
Search the Legal framework
Otsi õigusraamistikus
Legal framework of the ESCB
Otsi kohast
Search in
Otsi viiruseid...
Scan for viruses...
Otsi audioraamatuid
Search your audiobooks
Otsi tekst.
Find text.
Otsi tekst.
Find previous text.
Otsi miinimum...
Find Minimum...
Otsi maksimum...
Find Maximum...
Otsi uuesti
Find again
Otsi sarnaseid...
Find Similar...
Otsi palette
Search Palettes
Otsi allikast
Find in Source
Otsi sõpra...
Search for Friend...
Otsi regulaaravaldist...
Search for regular expression...
Otsi teksti...
Find Text...
Otsi järgmine
Find Previous
Otsi ruutereid
Find Routers

 

Seotud otsingute: Lähenemine - Terviklik Lähenemine - Otsi - Otsi Mask - Otsi Profiil - Otsi Ala - Otsi Valdkondades -