Tõlge "koormus lüliti" inglise keel:


  Sõnastik Eesti-Inglise

Koormus - tõlge : Koormus - tõlge : Lüliti - tõlge : Lüliti - tõlge : Lüliti - tõlge : Lüliti - tõlge : Lüliti - tõlge : Koormus - tõlge : Koormus - tõlge : Koormus lüliti - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Lüliti, lase lüliti lahti!
The switch, let go of the switch!
Defektne lüliti (kui lüliti on nõutav).
Defective switch (if required).
Lüliti
Switch device
Lüliti
Switch key
Lüliti
Switch button
Lüliti.
THE SWITCH.
Vale lüliti!
Wrong switch!
Lüliti lülitamine
Toggle Switch
DiSEqC lüliti
DiSEqC Switch
Kus lüliti on?
Where's the light?
Lüliti on, sir?
Switch is off, sir?
Suur lüliti põrandal.
Master at the bottom.
Lüliti, klaviatuur või hiir
Switch device, keyboard or mouse
Koormus
Effort
Koormus
Effort
Koormus
Rate
Koormus
Load
Koormus
Load
Ma arvan, et lüliti on siinsamas.
I think the light switch is over there.
Defektne lüliti (kui see on nõutav).
Defective switch (if required).
Staatiline teljekoormus, dünaamiline rataste koormus ja lineaarne koormus
Static axle load, dynamic wheel load and linear load
(staatiline teljekoormus, dünaamiline rataste koormus ja lineaarne koormus)
(static axle load, dynamic wheel load and linear load)
Teiseks sisse lülitub molekulaarne lüliti Delta FosB.
Second, they kick in a molecular switch called Delta FosB.
Ja kui on kiri, on lüliti väljas.
And if it's tails, the switch is off.
See on vist tuledega ühe lüliti peal.
Must have been on the same switch with the lights.
Koormus töötamine
LOAD WORKING
Koormus võimsus
Effort power
Kasutatud koormus
Used Effort
Jäänud koormus
Remaining Effort
Planeeritud koormus
Planned Effort
Planeeritud koormus
Planned effort
Tegelik koormus
Actual effort
Jäänud koormus
Remaining effort
Tegelik koormus
Actual Effort
Kasutatud koormus
Used effort
CPU koormus
CPU Load
Viisakas koormus
Nice Load
Süsteemi koormus
System Load
Sensori koormus
running
CPU koormus
CPU usage
Protsessori koormus
CPU Usage
Halduskulud koormus
Administrative cost burden
Ebaproportsionaalne koormus
Disproportionate burden
Majanduslik koormus
Economic burden
Püügi koormus
Surface water temp ( C)

 

Seotud otsingute: Lüliti - Dip Lüliti - Jooksul Muutuda Lüliti - Lüliti Paneelid - Lüliti Kontakt - Lüliti Asend - Tõmmake Lüliti - Käsitsi Lüliti - Kontakt Lüliti - Maandus Lüliti -