Tõlge "Seville" Korea keeles:


Kas sa mõtlesid : Savile ?

  Sõnastik Eesti-Korea

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Jah, Seville oli vaimustav.
네,세비야기막히던데요
Tean meest, kes töötab rätsepana Seville Roadil.
잘 아는 분이 양복점인수했는데