Tõlge "argument" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Argument - tõlge : Argument - tõlge : Argument - tõlge : Argument - tõlge : Argument - tõlge : Argument - tõlge : Argument - tõlge : Argument - tõlge : Argument - tõlge :
Märksõnad : Late 반가운 라지 배웠

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Nõutav argument 'fail'
'파일' 인자가 필요합니다
See kõlas nagu argument.
I'll be late.
valikule sobimatu argument locale noexpr
옵션에 잘못된 매개변수 locale noexpr
Võibolla ma ütlen argument number .
인자 number 라고 하는 편이 낫겠네요
Kogu argument hakkab võrduma nullile.
'0' 을 넣고 풀어보자
Ning siis see argument number siin...
바로 여기 이게 인자 number 죠?
See oli politoloogi James Payne'i argument.
이는 정치 과학자 제임스 페인이 주장하는 이론입니다.
Aga tema argument on hästi põhjendatud.
듣던 중 반가운 소리군 봐요?
See on argument mis me edasi andsime. korda faktoriaal mille argument on number miinus 1.
여기에 factorial(number 1) 을 곱합니다.
Ütleme, et meile on antud moodulus ja argument.
계수와 각도가
factorial 3 ga, siis ametlikumalt see 3 on argument.
그러니까 인자로 3이 입력된 거에요
Faktoriaal 1. Mis on argument? Number viitab 1'le.
factorial(1) ... 인수가 뭐죠? number 가 1 을 참조합니다.
Ütle ostate kana nimetame seda üks kana huvides argument.
그 논쟁을 위해서 한 암탉 전화 당신이 암탉을 구매 말한다.
See on hea argument, aga ma tahan kindel olla.
라지가 누구한테 배웠는지 알겠네요
Käsu 'helitugevus' argument 'tase' peab olema vahemikus 0 kuni 1.
'음량' 명령의 '크기' 인자는 0과 1 사이여야 합니다.
See, et on 12 mitte 11 protsenti ei ole argument.
11 보단 낫다고? 그걸 말이라고 하냐?
Käsu 'otsing' argument 'sekundid' peab jääma vahemikku 0 kuni pala pikkus.
'이동' 명령의 '초' 인자는 0과 트랙 길이 사이여야 합니다.
Vahest võid kuulda sõna parameeter ja vahest võib kuulda sõna argument.
매개변수라는 단어를 쓰기도 합니다. 같은 거에요.
Ütleme, et on antud argument ja ütleme et meile on antud
복소수의 각도가 주어졌고 그러니까
Hulgitõlge on ajastatud. File argument in tooltip, when file is current file
일괄 번역이 예약되었습니다. File argument in tooltip, when file is current file
Olgu, faktoriaal mille argument on nüüd 2. Nii et number on 2.
자, 이번엔 factorial 함수를 인수 2 로 호출한 겁니다. number 가 2 에요.
Ma just näitasin kuidas saada selle pikkust ja kuidas leida nurk ehk argument.
어떻게 크기를 구하고 어떻게 각도를 구하는지 제가 방금 보여드렸죠
Ja see on väga otsene argument, sest igas veerus on 1 väga unikaalses kohas.
이것은 아주 명백한 사실입니다 왜냐하면 각 열은 1을 아주 특이한 곳에 가지게 될것이기 때문입니다
Sest mul oli tulevad kogu sügavuse minu lugu ja mõeldud tõepoolest hõivata argument enam.
내 이야기 의 전체 깊이에 와서, 그리고 더 이상 인수를 점유하기 위해 실제로 의미.
Võibolla ma panen selle jutumärkidess, oleks selgem, et see on argument, ma ei räägi mingist
여기 이건 인자고,
liidesed kodus üks maa kõige kallim resident käesoleva bindle isa ja poeg tegeleda soojendusega argument
의 땅 중 하나에 인터페이스 집 이 가장 비싼 거주 비품의 아버지와 그의 아들에 종사하는 온수 인수
King argument oli, et midagi, mis oli pea võiks peadega, ja et te ei olnud rääkida jama.
국왕의 인수는, 머리 참수 수 있다고 아무것도 있었고, 당신 말도 안되는 얘기되지 않았습니다.
Kuninganna argument oli, et kui midagi ei tehtud midagi alla ei aja ta tahaks olla kõik täidetud, kõigile.
여왕의 인수는,이라고 뭔가가 시간이 채 그것에 대해 할 아니었다면 그녀는 모두, 모든 라운드를 실행했을.
Vahepeal ta oleks kuulutatud kõik see eelmiste jõulude olid jõulud tõesti juba tulnud ja läinud? ja oleks brooked ole argument.
중간, 그는이 마지막 크리스마스를 선언했을 크리스마스 정말했다 이미왔다가 갔어요? 어떠한 논쟁을 brooked 없었을 것이다.
fibonacci ta prindib teksti Fibonacci, ... ja siis ma lisan sellele sõnele selle, sellele teksti sõnele, selle, mis, mis argument on.
fibonacci ... 이랑 ... 음 ... 이 스트링에다가, 인수를 같이 출력해야 ... 음 ... 이 스트링에다가, 인수를 같이 출력해야 ...
Ja nüüd kui me tahame lahendust sellele argumendile, siis me võime õelda, et argument on võrdne arkustangensiga ehk pöördtangensiga b jagatud a'st
그러니까 우리가 만약 이 각도를 찾으려면 이 각도는 아크탄젠트의 (또는 역탄젠트의) a분의 b라고 할 수 있습니다
Mul oli palju aega mu käed, kuid ei piisa, et summa midagi, kui see oli küsimus reformimise armas vana Bobbie poolt argument.
그 옛날 바비 사랑하는 개혁의 문제 때 어떤것 금액 충분하지 인수에 의해.
Igatahes, argument Puhtas lehes on, et kõrgkunst ja kunstikriitika 20. sajandil, kuigi mitte kunst üleüldiselt, on põlanud ilu, naudingu, selguse, mõttesügavuse ja stiili.
'빈 서판'에서의 주장은 20세기의 엘리트 문화와 비평에 대한 것이었습니다.
Nii et 3 on argument. See on numbri väärtus mis viitab ja mis kandub edasi ning ütleb, et kui number on väiksem või võrdne 1'ga.
인수는 3 이고요 ... number 가 3 을 참조하는 거고요,
Kõige levinum argument on, et me vajame toitaineid kuigi me sööme keskmiselt kaks korda nii palju valke, kui isegi tööstuse mõju all olev USA põllumajandusministeerium soovitab.
가장 일반적인 주장은 우리가 영양분을 섭취해야 한다는 것입니다 우리는 평균적으로 농무국이 권장하는 양보다 2배나 많은 단백질을 먹고 있는데 말입니다.
See võtab parameetri nimega number , kui tahad 3 me faktoriaali, kui proovid võtta faktoriaali 3 st, siis 3 on argument mis pannakse muutuja number asemele või see asi millele number viitab.
만약 3의 팩토리얼을 원한다면! 팩토리얼 3을 구한다 치면... 3이 그 매개 변수가 되는 거고요
Eeldame, et me kutsume mingi kindla väärtuse, ütleme et see on faktoriaal 3 kutsungi tulemus. nii et argument mille me edastasime sellele faktoriaalile on 3 nii et muutuja number viitab arvule 3.
자, 상황을 하나 예로 듭시다. 팩토리얼 3 을 계산하는 겁니다. 그럼 인수로 3 을 넣을 테니 number 는 3 을 참조하고,
Timukas argument oli, et te ei suutnud ära lõigatud pea, kui seal oli keha lõigata maha et ta oli kunagi olnud midagi sellist varem, ja ta ei kavatse hakata omal ajal elu.
사형 집행 인의 주장이 있었하지 않는 한 당신이 머리를 잘라 수 없다고했는데 그 전에 그런 일을 할 수 없었다고, 그가 몸을에서 잘라 인생 자신의 시간에 시작하지 않을했다.
Kui olete läinud kohutavalt atraktiivne sir uh ... balter inimkond äärel 20 päeva küsimus pensioni argument, et see on okei formaat mitu kuud koht timeout see on kena killud ei saa käskida paul sa oled olnud hooletu
넌 정말 매력이 사라 한 경우 어 선생님 ... balter 에서 20 일의 가장자리에 인류 연금의 문제
Mida tahaksid teha ka oma Euroopa argument tee midagi oma teed neid kuid see on, et ma ei taha saada umbes mis algas ma saan kinnitusseadmete on kuni nomaad panipat üksi ei saa osta teile parema elu konkurentsis kaks tuhat dollarit
무엇 당신은 그의에 잘하고 싶습니다 유럽 의 인수는 아무 짓도 귀하를하고있는 하지만
Gaya mõjutavad meie süda kuid oli, et natuke võib kümnendi eitus dot raha ja ja ja dot com argument ja tee ja ja ja uh ... alla see on, mida pakib minu Conrad paremale ja sa hetk hiljem pre op ratsutamine maanteel piiri lähedal üksi mees mööda teed postitatakse sisse korras
가야 우리의 마음에 영향을 미칠 하지만 비트 10 년 할 수 있었다
Ma ütlesin sulle, me tahaks sattuda argument oli oli või või alustada saada liivane mis on mõte nii see on, mida ma arvan, et nad saadeti te, et Talia üks lugu oma paberid dan Ronan oli umbes südamepuudulikkus või sa ei loe lehti ilma eelneva kirje sa vaata, kui ma ütlesin, et ma arvan, et see on mõrvaga ma ütleksin, et sa ei vaata
저도 요 우리가 인수에 나갈 거라고 말 했잖아 않았거나 또는 어떤의 모래을 시작 생각 그 말씀은 그들이으로 전송 된 것이야 당신이 탈리아

 

Seotud otsingute: Argument -