Tõlge "automaatne uuendamine" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Automaatne - tõlge : Uuendamine - tõlge : Automaatne uuendamine - tõlge : Uuendamine - tõlge : Automaatne - tõlge : Automaatne - tõlge : Automaatne - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Automaatne uuendamine
Automatic
Seadmete automaatne uuendamine
자동 기기 업데이트
Kaasapandud skriptide automaatne uuendamine
자동적으로 업데이트에 대해 검색
Uuendamine
업데이트
Automaatne
자동
automaatne
자동 지정
Automaatne
자동 지정
Automaatne
자동
automaatne
자동
Uuendamine nurjus
원본을 새로 고칠 수 없음
Peata uuendamine
새로 고침 중단하기
Skaneerimisnihete uuendamine
검색 오프셋 갱신
RMA uuendamine
RMA를 갱신합니다.
Uuendamine nõudmisel
필요할 때 업데이트하기
Vaate uuendamine
보기 업데이트
Puhvrifaili uuendamine
캐시 파일 업데이트
CVS uuendamine
CVS 갱신
Uuendamine tehtud.
업데이트 완료.
Lähtepildi uuendamine nurjus
원본 그림을 업데이트할 수 없음
Podcasti kanali uuendamine
팟캐스트 채널을 업데이트하는 중
Uuringuandmete uuendamine internetist
검색 결과 인터넷으로 업데이트
Uuringuandmete uuendamine nurjus.
검색 데이터를 업데이트하는 데 실패했습니다.
gecos atribuudi uuendamine
gecos 속성 업데이트하기
gecos välja uuendamine
GECOS 필드 업데이트하기
Veebilehe tunnusikooni uuendamine...
파비콘 새로 고치는 중...
Veebilehe tunnusikooni uuendamine
파비콘 새로 고침
Süsteemi seadistuse uuendamine
시스템 설정 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine.
시스템 설정 업데이트 중.
Kaustade nimekirja uuendamine
폴더 목록 새로 고침
kirjade arvu uuendamine
메시지 개수 업데이트
Automaatne uuendamineComment
자동 새로 고침Comment
Automaatne kohandamine
선택 반전
Automaatne värvikorrektsioon
선택 반전
Automaatne värviparandus
선택 반전
Automaatne tuvastamine
자동 감지
Automaatne suurus
자동 크기 지정
Automaatne tekstivalija
자동 텍스트 선택 도구
Automaatne asendus
자동 대체
Automaatne ühendamine
자동 마운트 파일 시스템
Automaatne lõpetamine
자동 완성
Automaatne väljalogimine
자동 로그아웃
Automaatne peitmine
자동 숨기기
Automaatne skaala
자동 크기
Automaatne kärpimine
자동 자르기
Automaatne heledus
자동 밝기

 

Seotud otsingute: Automaatne Uuendamine - Uuendamine - Külade Uuendamine - Automaatne - Automaatne Masinate - Automaatne Regulaator - Automaatne Vahend Box - Automaatne Omandamine - Automaatne Taimer -