Tõlge "ebaõnnestus" Korea keeles:


Kas sa mõtlesid : eba õnnestus ?

  Sõnastik Eesti-Korea

Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Ebaõnnestus
로그인 실패 잘못된 사용자
See ebaõnnestus.
그러나 실패했습니다.
Dekrüptimine ebaõnnestus.
해독 실패
Jahutamine ebaõnnestus.
원자로 환기 실패
Miks see ebaõnnestus?
실패했냐구요?
proovis.. ja ebaõnnestus.
시도는 했으나 실패했지
Su eksperiment ebaõnnestus.
자네의 작은 실험은 실패거야
Kartmatute simulatsioon ebaõnnestus.
돈트리스 시뮬레이션 실패
Kas ikka ebaõnnestus?
그럴까?
Ragnar Lothbrok ebaõnnestus.
성공하지 못했어
Saime kinnituse, missioon ebaõnnestus.
확인되었습니다, 작전 실패입니다
Kajuti rõhu taastamine ebaõnnestus.
캐빈 압력 강화 실패
Sinu pärast ebaõnnestus see meil.
당신들 덕분에 물거품이 됐소
Otsustas ise asja lahendada ja ebaõnnestus.
혼자 구출하러 갔다가 당한 겁니다
Tema Ihokarvoja ebaõnnestus, kuid ta ei meeleheidet.
현재 하나. 그의 depilatory 실패,하지만 그는 그러지 않았습니다 절망.
Nii, nii, nii. Näib, et diplomaatia ebaõnnestus.
이런, 이런 외교적 협상이 틀어졌나 보군
Kui su töö ebaõnnestus, ei olnud ka see täielikult sinu süü.
그 반면, 엉터리 작품이 나와도 모든것이 그 예술가의 잘못이 아니었지요.
Platform Plugin ebaõnnestus. See on varuvariant, mis kasutab esimest saadaolevat ALSA seadet.
플랫폼 플러그인이 동작하지 않습니다. 맨 처음으로 사용할 수 있는 ALSA 장치로 돌아갑니다.
Tead, et Thomas Edison ebaõnnestus umbes 2000 korda kui üritas elektripirni leiutada.
토마스 에디슨이 조건에 맞는 전구 필라멘트를 개발하기위해 2천번의 시도실패를 한 것 알고 있어? 에디슨
Platform Plugin ebaõnnestus. See on varuvariant, mis kasutab esimest saadaolevat OSS i seadet.
플랫폼 플러그인이 동작하지 않습니다. 맨 처음으로 사용할 수 있는 OSS 장치로 돌아갑니다.
Kuna terroritõrje operatsioon ebaõnnestus ja ametikohustuste täitmisel hukkus 44 politseinikku, kuulutati Filipiinidel välja leinapäev.
정부는 이 날을 추모일로 지정해 대테러 임무 중 순직한 경관 44명을 기리기로 했습니다

 

Seotud otsingute: Ebaõnnestus -