Tõlge "eba õnnestus" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

õnnestus - tõlge : õnnestus - tõlge : õnnestus - tõlge : õnnestus - tõlge : õnnestus - tõlge :
Märksõnad : 성공 무사히 실험 나왔

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Õnnestus.
성공적으로 작업을 끝냈습니다.
Õnnestus
성공
Õnnestus
성공
Õnnestus.
성공했습니다!
Õnnestus!
됐어요
Õnnestus?
뭐 나온거 있어?
Õnnestus!
성공이야
Mõni kasutab ära teiste eba õnnestumist.
또 누군가는 다른이의 미래를 되돌리고 싶어하죠.
Kalibreerimine õnnestus
조정 성공
Hääletamine õnnestus.
한 표를 추가혔습니다.
Operatsioon õnnestus.
임무 완료
Peaaegu õnnestus.
쪽팔려 죽겠다 더그
Katse õnnestus.
야후.
Katse õnnestus.
좋은 테스트였어.
Põgenemiskava õnnestus!
구조 작전이 먹혔군요
Operatsioon õnnestus,
수술은 무사히 끝났지만
Töölaua pildistamine õnnestus.
이 화면이 성공적으로 캡처되었습니다.
Mu katse õnnestus.
완벽해!
Kuidas sul õnnestus...
너 대체 어떻게...
Meil õnnestus pääseda.
겨우 차에서 빠져 나왔는데
Janine õnnestus korra.
It's difficult, isn't it?
See õnnestus hästi.
전부 제군들 덕분이야
Kas õnnestus? Ei.
뭔가 나왔어?
Poisid, katse õnnestus.
이봐들, 테스트 결과가 좋았대! 예스!
Test õnnestus. Õnnitlen.
축하한다, DWH 선원들.
Kas see õnnestus?
성공했소?
Paistab, et õnnestus.
야!
Kuid teil õnnestus.
결국 해냈군
Kuidas see õnnestus?
어떻게 했어?
Kas see õnnestus? Jah.
로그는?
Kuidas see sul õnnestus?
특히 놈이 풀려났는데 어떻게 새출발을?
Mul õnnestus kaldale ujuda.
냉혈살인자가 된 것을 밝혀야 돼.
Kas see õnnestus? Ei.
그런데 내가 어떤 변화를 일으켰는지 알아?
Mul õnnestus rääkida hr.
운 좋게 크리스토퍼 씨와 통화했는데
Kuidas tal see õnnestus?
그가 정확히 어떻게 한거니?
Kuidas see teil õnnestus?
어떻게 오셨어요?
Kuidas sul see õnnestus?
나왔었지?
Paarilkolmel laeval õnnestus põgeneda.
그리고?
Üleslaadimine võtmeserverisse õnnestus ilma vigadeta
오류 없이 키 서버에 업로드되었습니다
Mul õnnestus kuidagi kõigist võõrduda.
어떻게 하다 보니 모두와 소원해졌어
Tal õnnestus vähemalt sind lummata
쟤한테 푹 빠졌구나
Teil õnnestus neid siiski võita.
파발이 소식을 전해오더군요
Laupäeval mul see lõpuks õnnestus.
마침내, 어느일요일날 나에게 기회가 왔다
See võttis aega, aga õnnestus.
잠시였지만 깨우려고 했었어.
Meil õnnestus näha Pauluse, Tower,
세인트 폴이랑 탑을 다 둘러 보려고 했는데