Tõlge "eelarve" Korea keeles:


Kas sa mõtlesid : ee larve ?

  Sõnastik Eesti-Korea

Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge : Eelarve - tõlge :
Märksõnad : 예산 병실 해병 해서

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Sa muretsed eelarve pärast?
예산 감찰을 걱정하고 계시는 건가요?
Kas minu eelarve peaks selle katma?
여덟 명의 환자가 대기하고 있습니다
See on söönud kogu teie eelarve.
가진 모든걸 동원해서 이 하나의 프로그램과 대응시켜보세요.
Hästi tasustatud juhid jälgisid, et kogu protsess püsiks eelarve ja ajagraafiku piires.
좋은 대우를 받는 관리자들이 정해진 예산과 시간 내에 결과가 나올 수 있도록 전체를 관리했습니다.
Plastmass ookeanist kokku korjata ületaks mistahes riigi eelarve ja see protsess võib tappa hoomamatul hulgal mereloomi.
바다에서 플라스틱을 걷어내는 일은 어떤 나라의 국가 예산보다 많은 돈을 필요로 하며 그 과정 중에 엄청난 규모의 해양생물이 사라질 수 있습니다.
Bushi uus eelarve on triljonites, ja need on numbrid, milleks meie ajul lihtsalt puudub võime neid mõista.
부시 정권의 새해 예산도 수십조 달러에 이릅니다. 그런데 우리 뇌는 이런 숫자들을 온전히 이해할 만한 능력이 없습니다.
Siis on sul kõnedele vastamine, eelarve heaks kiitmine, kaks koosolekut ja neli Richardi oppi pluss su enda oma.
후에는 예산 승인에 관한 것과 두 개의 스태프 회의가 이어요 리처드 관할 병실들과 선생님 병실들 포함해서
Ja järgmine kord, kui kongress Pentagoni eelarve üle hääletab ning seal on see väike tüütu 100 kulu merejalaväelastele, siis enne, kui arugi saate, oletegi osa mereväest.
그렇게 다음 회기 국방 예산 심의에서 해병 예산 10 가 성가시게 보이기 시작하고 그 결과 해병은 해군 소속이 되겠죠
Kas sa oled kunagi raha saata täname teid mõned ta minu korteri sest ta Ma lähen nagu ma ütlesin teil on hoida oma sülearvuti, mida te tähenda, et ma lähen kannatada i ei kuluta estimada eelarve politseisse cha Avonex epiteetidega pärast jama ei ole revisjon peaks ta aru õigus ja raamatuid tead, ma telefilms
당신이 돈을 보내 적 1 14 58.400,1 15 0 0.800 우리는 일부 내 아파트 주셔서 감사합니다 1 15 0 0.800,1 15 0 2.219 왜냐하면 그 1 15 0 2.219,1 15 0 3.999 나는 내가 말한거야 1 15 0 3.999,1 15 0 8.719 당신의 노트북 무엇을 계속해야 나는 고통거야 의미 1 15 0 8.719,1 15 12.169 나는 estimada 예산 경찰 지출하지

 

Seotud otsingute: Eelarve - Eelarve Planeerimine - Eelarve- - Eelarve Kontroll - Eelarve Puudujääk - Eelarve Küsimustes -