Tõlge "eelarvet" Korea keeles:


Kas sa mõtlesid : eel arvet ?

  Sõnastik Eesti-Korea

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Küsi Traynoritelt eelarvet.
예산트레이너 가에서 달라고 해
Arvestades riigi valitsuse eelarvet.
국가 예산 상태를 좀 고려해서 말이야.
Me vähendame eelarvet, samal ajal kui barbarid on väravas.
예산은 줄고 있지 적들은 코앞에 있지
Katus oleks tulnud õigel ajal korda teha, aga eelarvet kärbitakse igal aastal.
매년 정부 기금줄어드는 통에...