Tõlge "külade uuendamine" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Uuendamine - tõlge : Uuendamine - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Uuendamine
업데이트
Uuendamine nurjus
원본을 새로 고칠 수 없음
Peata uuendamine
새로 고침 중단하기
Skaneerimisnihete uuendamine
검색 오프셋 갱신
RMA uuendamine
RMA를 갱신합니다.
Uuendamine nõudmisel
필요할 때 업데이트하기
Vaate uuendamine
보기 업데이트
Puhvrifaili uuendamine
캐시 파일 업데이트
CVS uuendamine
CVS 갱신
Uuendamine tehtud.
업데이트 완료.
Automaatne uuendamine
Automatic
Lähtepildi uuendamine nurjus
원본 그림을 업데이트할 수 없음
Podcasti kanali uuendamine
팟캐스트 채널을 업데이트하는 중
Uuringuandmete uuendamine internetist
검색 결과 인터넷으로 업데이트
Uuringuandmete uuendamine nurjus.
검색 데이터를 업데이트하는 데 실패했습니다.
gecos atribuudi uuendamine
gecos 속성 업데이트하기
gecos välja uuendamine
GECOS 필드 업데이트하기
Veebilehe tunnusikooni uuendamine...
파비콘 새로 고치는 중...
Veebilehe tunnusikooni uuendamine
파비콘 새로 고침
Seadmete automaatne uuendamine
자동 기기 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine
시스템 설정 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine.
시스템 설정 업데이트 중.
Kaustade nimekirja uuendamine
폴더 목록 새로 고침
kirjade arvu uuendamine
메시지 개수 업데이트
Allkirja lisamine või uuendamine
선택 반전
Kaasapandud skriptide automaatne uuendamine
자동적으로 업데이트에 대해 검색
Kohaliku Magnatune andmebaasi uuendamine.
데이터베이스에 추가
Kohaliku Jamendo andmebaasi uuendamine.
데이터베이스에 추가
Fondiseadistuse uuendamine. Palun oota...
글꼴 설정을 업데이트 하고 있습니다. 기다려 주십시오...
Teleskoobi kella uuendamine ühendumisel
연결된 망원경 시간 업데이트
Väliste elementide uuendamine tehtud.
외부 경로 업데이트 완료.
Antud URL i uuendamine
주어진 URL 업데이트
Teleskoobi geograafilise asukoha uuendamine ühendumisel
연결된 망원경 관찰 위치 업데이트
Oma mikroblogioleku uuendamine ja vaatamine. Name
Name
BISSELL ja kaitsjate külade väljatõrjumisele üksteise vastu skyline ei olnud tegelikult rahvas
bissell와 수비수 마을 크롤 링 스카이 라인에 대한 서로 정말 나라가 아니었
Selle põhjuseks võib olla süsteemi uuendamine, mille käigus muudeti lokaati.
아마도 시스템 업데이트에 의해 로컬 문자셋이 바뀌었기 때문인 것 같습니다.
Ulatuslik külade hävitamine, kohalike vanglate põletamine, tsiviilisikute püüdmine, laialdane laste ja noorte emade sandistamine.
마을의 도매구역과 불타는 지역 교도소, 를 포함하여, 시민들을 목표물로 삼고, 심지어 뿔뿔이 흩어진
Kui see ei ole juba sees, võiksid sisse lülitada võimaluse 'skaneerimisnihete uuendamine'.
'검색 오프셋 갱신' 옵션이 켜져 있지 않다면, 이것을 켜 보십시오.
lähedal asuvas järves ainult üks veendumus alla meie rahva viha põlgliku florida kes proovinud leida tuhat külade sügaval Hiina peegelpildis hip primitiivne viha välisriigi kurat
근처 호수 우리 민족까지 단 한 신념 경멸 플로리다 증오 사람 착륙하려
režiim vasakult on paremalt on source Failid asukohas vasakult kustutatud muu paremalt kuni vasakult Märkus uuendamine a a fail server
비대칭 모드 왼쪽에 대상이, 오른쪽에 소스 디렉토리가 존재합니다. 왼쪽 디렉토에 존재하는 파일들만 삭제될 것입니다. 다른 파일들은 오른쪽에서 왼쪽으로복사될 것입니다. 알림 파일 서버로부터 디렉토리를 갱신할 때 유용합니다.
Kohaliku podcastide andmebaasi uuendamine. This string is the first part of the following example phrase Podcast Directory update complete. Added 4 feeds in 6 categories.
데이터베이스에 추가
See ei ole turvaline alustada kuni tume, igatahes, sest seal on mõned kurjad isikud külade ees, mis võib hävitada sekkuda koos meiega, kui nad nägid meie universaal, ning mis võib venitada meid rohkem kui ootab, kuid kahe tunni ma arvan, me võime ettevõtmise.
그것은 어떤 속도로, 어두운까지 시작하는 안전하지 않습니다, 일부 악의 명있다에 대해 그들이 우리 왜건을 보면, 우리와 함께 간섭하고 처리있을 앞서 마을, 그것은 우리보다 더 지연시킬 수
loputada meile oinas nagu hull ja siis nad jälitab meid terve päeva ja aeg jõudsime mägi külades nagu hobused olid täiesti kulunud sadul kuldne küljetükid jättes ja meil oli vähemalt mul oli mitte ainult kadunud palusime külade anda meile käija ja sööt meie
우리 얼굴이 붉어지는 숫양 심히
Rina tõuseb vaid 1 osa inimesed said 10 vedu iga krundi ja need kõrvuti ühtse uuendamine vanemad on mitu korda on hea perry Spiller president omamoodi ühing lucy soovitas oma tütrele Jean Marie et sa midagi rohelist mineralisatsiooni endine keskkooli
리나는 그것의 한 부분을 상승 명 십 마차 각각의 음모와 있어요 그들에게 아파트에서 나란히하다 부모로서 갱신이 몇 번 있습니다 좋은

 

Seotud otsingute: Külade Uuendamine - Uuendamine - Automaatne Uuendamine -