Tõlge "kongress" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Kongress - tõlge : Kongress - tõlge : Kongress - tõlge :
Märksõnad : 의회 의안 클립

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Kui Kongress teaks?
의회가 알게 된다면?
Ameerika Ühendriikide Maagiline Kongress.
미합중국 마법 의회
AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE MAAGILINE KONGRESS
미합중국 마법 의회
Kongress nõustub ka kuuendaga. Ei.
제가 6번째 임무를 의회에서 따낼 수 있어요
Kongress paistab mõtlema, et kõik mis spioon vajab...
대원. 네.
Kui teie kongress tühistab väljaandmise, kaotame oma eelise.
당신네 의회가 범죄인 인도조약을 폐기시킨다면 우린 아무 힘도 쓸 수 없어요
Ja kas sa tead, millal kongress väljaandmise kaotamise heaks hääletab?
그리고 의회가 범죄인 인도조역 폐기를 표결하는게 언제인지 아나?
Ta korraldas matmise täpselt samal ajal, kui kongress seda tühistama hakkas.
그래서 그는 의회가 범죄인 인도조약 폐기건에 표결하는 정확히 같은 시간에 장례식을 치루도록 명령했다
Kongress ei anna meile enam vahendeid isegi mitte kantseleitarvete ostmiseks, kui näevad surnud astronauti.
의회에서 클립 하나도 지원받지 못할 거야 죽은 우주비행사를 워싱턴지 1면에 싣게 되면
Kongress nõuab, et asedirektor Harlan Whitford annaks tunnistusi senati alamkomitee ees, kui kõrgele CIA ridades korruptsioon ulatub.
하원은 할란 위트포드 부국장을 상원 소위원회에 소환, 비리가 어느 선까지 퍼져있는지 등을
Taskuveto on see, kui president eelnõud 10 päevaga heaks ei kiida, aga Kongress ei saa seda ümber lükata.
의안묵살은 대통령이 10일간 의안에 서명을 안 해도
Konstitutsioon. Kongress ei võta vastu ühtegi seadust, mille alusel saab kehtestada usu või keelustada usuvabaduse, või kohandada vabadust...
권리장전
Ja järgmine kord, kui kongress Pentagoni eelarve üle hääletab ning seal on see väike tüütu 100 kulu merejalaväelastele, siis enne, kui arugi saate, oletegi osa mereväest.
그렇게 다음 회기 국방 예산 심의에서 해병 예산 10 가 성가시게 보이기 시작하고 그 결과 해병은 해군 소속이 되겠죠
Dustin Nanking John Dean Kongress kirjutage kaasaegne põhiseadus ja viimane püüab valitseda Hiina tellimuste ma arvan, et on aga prostituut kõiki tema tausta seal on veel natuke aega kui sõdurid peavad ootama relva jõul ameerika relvade näitab kommunistid on umbes kuid tema sõdurid hakkasid garnison raudtee ristmike linnade neil hõivatud
의회까지 더스틴 난징 존 학장 현대 헌법을 작성 하나는 마지막으로 중국을 지배하려고 내가왔다 하겠죠 주문 하지만 창녀는 자신의 배경

 

Seotud otsingute: Kongress -