Tõlge "merejalaväelastele" Korea keeles:


Kas sa mõtlesid : merjalasekestele ?

  Sõnastik Eesti-Korea

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Ja järgmine kord, kui kongress Pentagoni eelarve üle hääletab ning seal on see väike tüütu 100 kulu merejalaväelastele, siis enne, kui arugi saate, oletegi osa mereväest.
그렇게 다음 회기 국방 예산 심의에서 해병 예산 10 가 성가시게 보이기 시작하고 그 결과 해병은 해군 소속이 되겠죠