Tõlge "muunduriga" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Me arvame, et siin on midagi tegemist aku ja muunduriga tekitatud spetsiifilise pingega.
저희 생각에는 배터리싸구려 어댑터가 만들어내는 어떤 특정 전압 때문인 것 같아요