Tõlge "niidi tihedus" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Tihedus - tõlge : Tihedus - tõlge : Tihedus - tõlge : Tihedus - tõlge : Niidi - tõlge : Niidi tihedus - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Tihedus
밀도
Ripub niidi otsas
거미줄매달리
Saiad niidi otsas.
꽃빵 목걸이
Võrgu tihedus
그물 밀도
Osakeste tihedus
조각 밀도
Tähtede tihedus
밀도
Tähiste tihedus
라벨 밀도
Alusvõrgu tihedus
눈금자 해상도
Tooneri tihedus
토너 농도
Asteroidide nimetähiste tihedus
소행성명 라벨 밀도
Määra tähtede tihedus vaateväljas
관찰시야에서 별 밀도 설정
Kas oled niidi ja nõelaga osav?
바느질은 잘 하나? 내가 데려가야 돼
Näitude kohaselt pilvede tihedus väheneb, söör.
구름의 밀도가 낮아지고 있습니다
Tähtede nime ja magnituuditähiste näitamise suhteline tihedus.
별 이름과 등급 라벨을 나타내기 위한 상대적 밀도.
Aga see on tõenäosus tihedus funktsioon, mida me õppisime
그러나 이것은 아마도 밀도 함수로 단지 우리가 공부했었던
Kui tihedus on suurim kui neid on piisav hulk...
성체 단계인 감염자들이 충분히 모이면...
... intsidente, kus footonite tihedus on nii suur, et osakesed võivad eksisteerida kahes kohas korraga suure vahemaa taga.
광자 농도급격한 증가 사례를 봤네 그 입자들은 멀리 떨어진 두 장소에 동시에 존재해 과학이나 거창한 단어는 진짜 싫어
Ma mõtlen sellega, et kui see on ühest ja samast asjast tehtud ja selle asja tihedus ei muutu selle eseme sees, siis massikese on selle eseme geomeetriline keskpunkt
다시 말해서, 이 물체의 모든 부분이 같은 물질로 만들어져 있다면, 이 물질은 물체 전반에 걸쳐 밀도가 변하지 않겠죠,
Niiet vaadates selliseid asju nagu galaktikate parv, ja kuidas nad nende numbriline tihedus, kui palju neid on ajas saame õppida kuidas tumeaine ja tumeenergia võistlevad üksteise vastu struktuuri moodustumisel.
그래서 은하단 같은 것들이 수적으로 어느정도 밀집되어 있는가 시간적인 영향이 얼마나 많이 있었는가를 관찰함으로서

 

Seotud otsingute: Tihedus - Suhteline Tihedus - Gaasi Tihedus - Tint Tihedus - Elektronide Tihedus - Voolu Tihedus - Bruto Tihedus - Happe Tihedus -