Tõlge "panna alus" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Alus - tõlge : Alus - tõlge : Alus - tõlge : Panna alus - tõlge : Panna - tõlge : Panna - tõlge : Alus - tõlge : Alus - tõlge : Panna alus - tõlge : Panna alus - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Ja panna alus arenenumale ajastule.
더욱 진보된 시대의 여명이 밝아 오는 거지
Meil on aeg oma traditsioonile alus panna
우리는 그 언덕 맨 꼭대기에서 결혼했지
Rühmitamise alus
묶는 방법
Sortimise alus
정렬 순서
Järjekorra alus
정렬 순서
Nägin. Mingisugune alus.
'나도 봤는데 일종의 비행선이야'
IFFhäire, saabuv alus.
미확인 함선 발견
IFFhäire, saabuv alus.
함선 접근
Ammoniaak on nõrk alus.
암모니아는 약 염기성 물질입니다.
Alus on liiga sügaval.
정말 못믿겠어. 기초가 너무 깊어.
Tundmatu alus, palun kuuletuge.
미확인 함선, 지시에 따르라
E, naturaallogaritmi süsteemi alus.
e 는 자연 로그로써 기본적인 상수입니다
Alus siin on pikkusega a.
여기 밑변의 길이는 a입니다
Mis on suurema kolmnurga alus?
이 큰 사각형의 밑변의 길이는?
1 2 alus korda kõrgus.
1 2 밑변 높이 곱하면 되니까
See on minu võrdluse alus.
이곳이 저의 기준입니다.
See on nende võrdluste alus.
이게 저희들의 기준점입니다. 저희들이 생각하는
Mäletate, hüdroksiid on tugev alus.
수산화물은 강력한 염기성 물질이기 때문에
Vishnu, ülim hing, kõige alus.
세상만물의 근원인 비슈누는
Vika, see on meie alus.
비카 우리 쪽 비행선 같아
Seal tekib juriidiline alus vastuväiteks.
전 법적으로 반대합니다
Meil on edasikaebuseks kindel alus.
우리 회사는 사건을 항소까지 끌고 갈 겁니다
Alus, mida otsid, on läinud.
미안하지만 찾는 배가 없네요
Seega ka tema eksistentsi alus.
'존재의 이유를 잃었다'
Reeglid on selle kõige alus.
규칙은 모든 걸 가능하게 해줘
Meil võiks olla mingi alus a.
여러분도 아시는 것처럼 등비급수에는 공비 a가 있어요.
Ja alus nüüd on 1 2.
이제 공비가 하필이면 1 2이라고 합시다.
Valmis panna.
장비 챙겨
Valmis panna!
전환 완료!
Alus siin on ruutjuur kolm jagatud kahega
그러니까 밑변의 길이가 2분의 루트3이고
Nad leidsid, et see on kõige alus.
그들은 그런것이 절대적으로 필요하다고 생각했습니다.
45 kuni 60 minutit. Elu alus, mis?
어떻게 잔해가 몇 년 동안이나 모여있을 수 있지?
Tähelepanu, tundmatu alus. Teil pole luba lähenemiseks.
미확인 함선 접근 허가가 없으니
Ma võiksin panna
Lõksud valmis panna!
덫을 준비해!
Lõhkepead valmis panna.
핵탄두를 서부 해안으로 이동시키게
Proovid jooksu panna?
달아나려고요?
Kassid valmis panna!
고양이 큐!
Hitlerkassid valmis panna!
히틀러 고양이 큐!
Kas käskisin panna?
내가 부탁했나, 하사?
Vibud valmis panna!
발사 준비!
Panna relv letile?
총을 카운터에 놔?
Relvad valmis panna.
무기는 준비됐다.
Tore. Valmis panna.
좋아, 준비해
Autod valmis panna!
차 대기시켜!

 

Seotud otsingute: Panna Alus - Panna - Panna Vend - Alus - õiguslik Alus - Arvutamise Alus - Rahaline Alus - Kolju Alus - Elu Alus - Arvestamise Alus -