Tõlge "taaskasutatakse" Korea keeles:


Kas sa mõtlesid : taas kasutatakse ?

  Sõnastik Eesti-Korea

Taaskasutatakse - tõlge : Taaskasutatakse - tõlge : Taaskasutatakse - tõlge : Taaskasutatakse - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

PGAL i, mõnda neist kasutatakse glükoosi saamisel või teiste süsivesikute saamisel, kus enamus neist taaskasutatakse ribuloos bifosfaadis, kus uuesti reageeritakse süsinikdioksiidiga. ja siis juhtub see tsükkel uuesti ja uuesti.
PGAL을 생성하고, 그 중 일부는 포도당이나 다른 탄수화물을 만드는 데 사용되고, 대부분은 이산화탄소와 반응하는데 쓰이는 리불로오스2인산을