Tõlge "uuendamine" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Uuendamine - tõlge : Uuendamine - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Uuendamine
업데이트
Uuendamine nurjus
원본을 새로 고칠 수 없음
Peata uuendamine
새로 고침 중단하기
Skaneerimisnihete uuendamine
검색 오프셋 갱신
RMA uuendamine
RMA를 갱신합니다.
Uuendamine nõudmisel
필요할 때 업데이트하기
Vaate uuendamine
보기 업데이트
Puhvrifaili uuendamine
캐시 파일 업데이트
CVS uuendamine
CVS 갱신
Uuendamine tehtud.
업데이트 완료.
Automaatne uuendamine
Automatic
Lähtepildi uuendamine nurjus
원본 그림을 업데이트할 수 없음
Podcasti kanali uuendamine
팟캐스트 채널을 업데이트하는 중
Uuringuandmete uuendamine internetist
검색 결과 인터넷으로 업데이트
Uuringuandmete uuendamine nurjus.
검색 데이터를 업데이트하는 데 실패했습니다.
gecos atribuudi uuendamine
gecos 속성 업데이트하기
gecos välja uuendamine
GECOS 필드 업데이트하기
Veebilehe tunnusikooni uuendamine...
파비콘 새로 고치는 중...
Veebilehe tunnusikooni uuendamine
파비콘 새로 고침
Seadmete automaatne uuendamine
자동 기기 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine
시스템 설정 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine.
시스템 설정 업데이트 중.
Kaustade nimekirja uuendamine
폴더 목록 새로 고침
kirjade arvu uuendamine
메시지 개수 업데이트
Allkirja lisamine või uuendamine
선택 반전
Kaasapandud skriptide automaatne uuendamine
자동적으로 업데이트에 대해 검색
Kohaliku Magnatune andmebaasi uuendamine.
데이터베이스에 추가
Kohaliku Jamendo andmebaasi uuendamine.
데이터베이스에 추가
Fondiseadistuse uuendamine. Palun oota...
글꼴 설정을 업데이트 하고 있습니다. 기다려 주십시오...
Teleskoobi kella uuendamine ühendumisel
연결된 망원경 시간 업데이트
Väliste elementide uuendamine tehtud.
외부 경로 업데이트 완료.
Antud URL i uuendamine
주어진 URL 업데이트
Teleskoobi geograafilise asukoha uuendamine ühendumisel
연결된 망원경 관찰 위치 업데이트
Oma mikroblogioleku uuendamine ja vaatamine. Name
Name
Selle põhjuseks võib olla süsteemi uuendamine, mille käigus muudeti lokaati.
아마도 시스템 업데이트에 의해 로컬 문자셋이 바뀌었기 때문인 것 같습니다.
Kui see ei ole juba sees, võiksid sisse lülitada võimaluse 'skaneerimisnihete uuendamine'.
'검색 오프셋 갱신' 옵션이 켜져 있지 않다면, 이것을 켜 보십시오.
režiim vasakult on paremalt on source Failid asukohas vasakult kustutatud muu paremalt kuni vasakult Märkus uuendamine a a fail server
비대칭 모드 왼쪽에 대상이, 오른쪽에 소스 디렉토리가 존재합니다. 왼쪽 디렉토에 존재하는 파일들만 삭제될 것입니다. 다른 파일들은 오른쪽에서 왼쪽으로복사될 것입니다. 알림 파일 서버로부터 디렉토리를 갱신할 때 유용합니다.
Kohaliku podcastide andmebaasi uuendamine. This string is the first part of the following example phrase Podcast Directory update complete. Added 4 feeds in 6 categories.
데이터베이스에 추가
Rina tõuseb vaid 1 osa inimesed said 10 vedu iga krundi ja need kõrvuti ühtse uuendamine vanemad on mitu korda on hea perry Spiller president omamoodi ühing lucy soovitas oma tütrele Jean Marie et sa midagi rohelist mineralisatsiooni endine keskkooli
리나는 그것의 한 부분을 상승 명 십 마차 각각의 음모와 있어요 그들에게 아파트에서 나란히하다 부모로서 갱신이 몇 번 있습니다 좋은

 

Seotud otsingute: Uuendamine - Automaatne Uuendamine - Külade Uuendamine -