Tõlge "uuendamine ebaõnnestus" Korea keeles:


Kas sa mõtlesid : uuendamine eba õnnestus ?

  Sõnastik Eesti-Korea

Uuendamine - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Uuendamine - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Uuendamine ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge : Ebaõnnestus - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Ebaõnnestus
로그인 실패 잘못된 사용자
Uuendamine
업데이트
See ebaõnnestus.
그러나 실패했습니다.
Dekrüptimine ebaõnnestus.
해독 실패
Jahutamine ebaõnnestus.
원자로 환기 실패
Uuendamine nurjus
원본을 새로 고칠 수 없음
Peata uuendamine
새로 고침 중단하기
Skaneerimisnihete uuendamine
검색 오프셋 갱신
RMA uuendamine
RMA를 갱신합니다.
Uuendamine nõudmisel
필요할 때 업데이트하기
Vaate uuendamine
보기 업데이트
Puhvrifaili uuendamine
캐시 파일 업데이트
CVS uuendamine
CVS 갱신
Uuendamine tehtud.
업데이트 완료.
Automaatne uuendamine
Automatic
Miks see ebaõnnestus?
실패했냐구요?
proovis.. ja ebaõnnestus.
시도는 했으나 실패했지
Su eksperiment ebaõnnestus.
자네의 작은 실험은 실패거야
Kartmatute simulatsioon ebaõnnestus.
돈트리스 시뮬레이션 실패
Kas ikka ebaõnnestus?
그럴까?
Ragnar Lothbrok ebaõnnestus.
성공하지 못했어
Lähtepildi uuendamine nurjus
원본 그림을 업데이트할 수 없음
Podcasti kanali uuendamine
팟캐스트 채널을 업데이트하는 중
Uuringuandmete uuendamine internetist
검색 결과 인터넷으로 업데이트
Uuringuandmete uuendamine nurjus.
검색 데이터를 업데이트하는 데 실패했습니다.
gecos atribuudi uuendamine
gecos 속성 업데이트하기
gecos välja uuendamine
GECOS 필드 업데이트하기
Veebilehe tunnusikooni uuendamine...
파비콘 새로 고치는 중...
Veebilehe tunnusikooni uuendamine
파비콘 새로 고침
Seadmete automaatne uuendamine
자동 기기 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine
시스템 설정 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine.
시스템 설정 업데이트 중.
Kaustade nimekirja uuendamine
폴더 목록 새로 고침
kirjade arvu uuendamine
메시지 개수 업데이트
Saime kinnituse, missioon ebaõnnestus.
확인되었습니다, 작전 실패입니다
Kajuti rõhu taastamine ebaõnnestus.
캐빈 압력 강화 실패
Allkirja lisamine või uuendamine
선택 반전
Kaasapandud skriptide automaatne uuendamine
자동적으로 업데이트에 대해 검색
Kohaliku Magnatune andmebaasi uuendamine.
데이터베이스에 추가
Kohaliku Jamendo andmebaasi uuendamine.
데이터베이스에 추가
Fondiseadistuse uuendamine. Palun oota...
글꼴 설정을 업데이트 하고 있습니다. 기다려 주십시오...
Teleskoobi kella uuendamine ühendumisel
연결된 망원경 시간 업데이트
Väliste elementide uuendamine tehtud.
외부 경로 업데이트 완료.
Antud URL i uuendamine
주어진 URL 업데이트
Sinu pärast ebaõnnestus see meil.
당신들 덕분에 물거품이 됐소

 

Seotud otsingute: Ebaõnnestus - Uuendamine - Automaatne Uuendamine - Külade Uuendamine -