Tõlge "uuendamine eba õnnestus" Korea keeles:


  Sõnastik Eesti-Korea

Uuendamine - tõlge : õnnestus - tõlge : õnnestus - tõlge : Uuendamine - tõlge : õnnestus - tõlge : õnnestus - tõlge : õnnestus - tõlge :
Märksõnad : 성공 무사히 실험 나왔

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Uuendamine
업데이트
Uuendamine nurjus
원본을 새로 고칠 수 없음
Peata uuendamine
새로 고침 중단하기
Skaneerimisnihete uuendamine
검색 오프셋 갱신
RMA uuendamine
RMA를 갱신합니다.
Uuendamine nõudmisel
필요할 때 업데이트하기
Vaate uuendamine
보기 업데이트
Puhvrifaili uuendamine
캐시 파일 업데이트
CVS uuendamine
CVS 갱신
Uuendamine tehtud.
업데이트 완료.
Automaatne uuendamine
Automatic
Õnnestus.
성공적으로 작업을 끝냈습니다.
Õnnestus
성공
Õnnestus
성공
Õnnestus.
성공했습니다!
Õnnestus!
됐어요
Õnnestus?
뭐 나온거 있어?
Õnnestus!
성공이야
Mõni kasutab ära teiste eba õnnestumist.
또 누군가는 다른이의 미래를 되돌리고 싶어하죠.
Lähtepildi uuendamine nurjus
원본 그림을 업데이트할 수 없음
Podcasti kanali uuendamine
팟캐스트 채널을 업데이트하는 중
Uuringuandmete uuendamine internetist
검색 결과 인터넷으로 업데이트
Uuringuandmete uuendamine nurjus.
검색 데이터를 업데이트하는 데 실패했습니다.
gecos atribuudi uuendamine
gecos 속성 업데이트하기
gecos välja uuendamine
GECOS 필드 업데이트하기
Veebilehe tunnusikooni uuendamine...
파비콘 새로 고치는 중...
Veebilehe tunnusikooni uuendamine
파비콘 새로 고침
Seadmete automaatne uuendamine
자동 기기 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine
시스템 설정 업데이트
Süsteemi seadistuse uuendamine.
시스템 설정 업데이트 중.
Kaustade nimekirja uuendamine
폴더 목록 새로 고침
kirjade arvu uuendamine
메시지 개수 업데이트
Kalibreerimine õnnestus
조정 성공
Hääletamine õnnestus.
한 표를 추가혔습니다.
Operatsioon õnnestus.
임무 완료
Peaaegu õnnestus.
쪽팔려 죽겠다 더그
Katse õnnestus.
야후.
Katse õnnestus.
좋은 테스트였어.
Põgenemiskava õnnestus!
구조 작전이 먹혔군요
Operatsioon õnnestus,
수술은 무사히 끝났지만
Allkirja lisamine või uuendamine
선택 반전
Kaasapandud skriptide automaatne uuendamine
자동적으로 업데이트에 대해 검색
Kohaliku Magnatune andmebaasi uuendamine.
데이터베이스에 추가
Kohaliku Jamendo andmebaasi uuendamine.
데이터베이스에 추가
Fondiseadistuse uuendamine. Palun oota...
글꼴 설정을 업데이트 하고 있습니다. 기다려 주십시오...

 

Seotud otsingute: Uuendamine - Automaatne Uuendamine - Külade Uuendamine -