Tõlge "vahendite kättesaadavus" Läti keel:


Kas sa mõtlesid : vahendite kätte saadavus ?

  Sõnastik Eesti-Läti

Kättesaadavus - tõlge : Kättesaadavus - tõlge : Kättesaadavus - tõlge : Vahendite kättesaadavus - tõlge : Vahendite - tõlge : Kättesaadavus - tõlge : Vahendite - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Seetõttu tuleb meil tagada tulevikus ühtekuuluvuspoliitika elluviimiseks vajalike vahendite kättesaadavus.
Tāpēc mums ir jānodrošina kohēzijas politikai nākotnē nepieciešamo resursu pieejamība.
Jätkata mustlaste kaitse ja integreerimise strateegia ja tegevuskava rakendamist ja tagada vajalike vahendite kättesaadavus.
Turpināt izpildīt stratēģiju un rīcības plānu čigānu aizsardzībai un integrācijai un nodrošināt nepieciešamo līdzekļu pieejamību.
Linnade ligitõmbavuse suurendamisel tuleb arvesse võtta vähemalt nelja põhipunkti, milleks on transport, selle kättesaadavus ja mobiilsus, teenuste ja vahendite kättesaadavus, looduslik ja füüsiline keskkond, kultuurivaldkond.
Lai sekmētu pilsētu piesaistes spēju, jāņem vērā vismaz četri pamata aspekti transports, piekļuves iespējas un mobilitāte pakalpojumu un aprīkojuma pieejamība dabiskā un fiziskā vide kultūras nozare.
Lõpetuseks, oluline on kõigi nende innovatiivsete vahendite jätkuv kättesaadavus kõigile eakatele inimestele, sõltumata nende rahalisest olukorrast.
Visbeidzot, ir būtiski, lai visus šos novatoriskos līdzekļus varētu atļauties visi veci cilvēki neatkarīgi no viņu finansiālā stāvokļa.
Kättesaadavus
Pieejamība
Kättesaadavus
Pieejamais daudzums
Kättesaadavus
Piekļuve
Kättesaadavus
Kas ir lietotāji?
Vahendite kättesaadavus ning usuliste ja kultuuriliste erinevuste tunnustamine võib ise olla probleem, mida loodetakse dialoogi teel lahendada.
Patiešām, piekļuve resursiem un reliģijas un kultūras atzīšana var būt vispretrunīgākie jautājumi, kurus cer atrisināt dialogā.
Isegi veel olulisem on teabe kättesaadavus uutes liikmesriikides, kes ei ole veel ühenduse rahaliste vahendite kasutamisega kursis.
Informācijas pieejamība ir pat svarīgāka jaunajās dalībvalstīs, kas vēl nav apguvušas Kopienas finanšu instrumentu lietošanu.
Keskkonnainfo kättesaadavus
Pieeja vides informācijai
toorainete kättesaadavus
pieeja pamatmateriāliem
ii) kättesaadavus
ii) pieejamība
Universaalteenuse kättesaadavus
Universālā pakalpojuma pieejamība
Õiguskaitse kättesaadavus
Iespēja vērsties tiesās
Andmete kättesaadavus
Piekļuve datiem
Tervishoiuteenuste kättesaadavus
Veselības aprūpes pieejamība
Eluaseme kättesaadavus
Mājokļu pieejamība
Videokonverentsiseadmete kättesaadavus
VK iekārtu pieejamība Praktiskie pasākumi pirms VK VK izmaksas
Ravi kättesaadavus
Ārstēšanās pieejamība
Kättesaadavus avalikkusele
Atklātība
Teenuste kättesaadavus
Piekļuve pakalpojumiem
TEABE KÄTTESAADAVUS
Ar šo nolīgumu paredz sīki izstrādātus noteikumus informācijas apmaiņai starp Eiropas Parlamentu un EIB saskaņā ar ESIF regulu, tostarp par ESIF rīkotājdirektora un rīkotājdirektora vietnieka atlases procedūru.
Õiguskaitse kättesaadavus
Tiesas pieejamība
Mis puudutab seksuaal ja reproduktiivõiguste kaitset, siis on rasestumisvastaste vahendite kättesaadavus ja abordi tegemisel võimalus naiste jaoks möödapääsmatud.
Turklāt attiecībā uz seksuālo un reproduktīvo tiesību aizsardzību ir būtiski, ka sievietēm ir piekļuve kontracepcijai un abortiem.
õiguskaitse tõhus kättesaadavus
Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu pieņem lēmumu vienprātīgi .
investeerimissummade hõlpsam kättesaadavus,
vienkāršāku piekļuvi finanšu investīcijām,
nimetatud andmete kättesaadavus.
šīs informācijas pieejamību.
f) erialateadmiste kättesaadavus.
f) pieejamā ekspertīze.
Eeskirja avalikkusele kättesaadavus
Kodeksa publiskums
Eeskirja avalikkusele kättesaadavus
Kodeksa publiska pieejamība
Finantssektor rahastamise kättesaadavus
Finanšu nozare piekļuve finansējumam
stabiliseeridaturudjatagada suhkrutarnete kättesaadavus
stabilizēttirguungarantētcukura pieejamību
DOKUMENTIDE KÄTTESAADAVUS INTERNETIS
PIEKmUVE DOKUMENTIEM TIEŠSAISTW
Pakkumine ja kättesaadavus
IzplatÖšana un pieejamÖba
Pakkumine ja kättesaadavus
Piegādes un pieejamība
Pakkumine ja kättesaadavus
Piedāvājums un pieejamība
Pakkumine ja kättesaadavus
Atsavināšana
Keskkonnaalaste andmete kättesaadavus
Vides datu pieejamība
Hankedokumentide elektrooniline kättesaadavus
Iepirkuma procedūras dokumentu elektroniskā pieejamība
kättesaadavus ja sobivus
pieejamību un piemērotību
asjakohaste isikukaitsevahendite kättesaadavus
individuālo aizsardzības līdzekļu pieejamību
Panga tegevust Lõuna Aafrikas piiras 2006. aastal praeguse mandaadi peatne aegumine 2006. aasta lõpus ja sellest tulenevalt vahendite piiratud kättesaadavus.
2006. gadā bankas darbību Dienvidāfrikas Repub likā Ietekmēja tās mandāta termiņa beigas 2006. gada nogalē, ierobežojot līdzekļu pieejamību.
Arengumaades ei ole põllumajandusega seotud probleemiks mitte väetiste või seemnete kättesaadavus, vaid teadmiste ja elementaarsete töömeetodite, vahendite ja võimaluste puudumine.
Cita problēma jaunattīstības valstīs lauksaimniecības jomā ir nevis mēslošanas līdzekļu vai sēklas pieejamība, bet gan izglītības trūkums un primitīvās darba metodes, iekārtas un telpas.
Ravimite kättesaadavus ja innovatsioon
Zāļu pieejamība un inovācijas

 

Seotud otsingute: Kättesaadavus - Masin Kättesaadavus - Andmete Kättesaadavus - Rahaliste Vahendite - Vahendite Müük - Avalike Vahendite - Eelarveliste Vahendite -