Tõlge "meeldid" leedu keel:


  Sõnastik Eesti-Leedu

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Sa meeldid talle, meeldid ju?
Tu jam patinki, ar ne?
Tõesti meeldid.
Tikrai.
Küll meeldid.
Ji mėgsta tave.
Muidugi meeldid.
Žinoma, kad patinki.
Meeldid küll.
Tu man patinki.
Sa meeldid mulle.
Na, žinai, Retai, pinigai reikalingi. Ir, žinoma, tu man patinki.
Sa meeldid mulle.
Jžs man patinkate.
Sa meeldid mulle.
Patinki.
Sa meeldid mulle.
O! ? Žinok, tu man patinki.
Ei, meeldid küll.
Ne, žinoma tu man patinki.
Sa meeldid mulle.
Tu man patinki.
Sa meeldid neile.
Tikiuosi, jie pritardami linkčioja. Tu jiems patinki.
Sa meeldid mulle.
Tu man patinki.
Sa meeldid mulle.
TU MAN PATINKI.
Sa meeldid mulle!
Tu man patinki!
Sa meeldid neile.
Tu jiems patinki.
Sina meeldid mulle.
Tu man patinki.
Sa meeldid talle!
Tu jam patinki!
Sa meeldid mulle.
t. Oui.
Sa meeldid talle.
Tu jai patinki.
Sa meeldid talle.
Ji tave įsižiūrėjusi.
Rahvale sa meeldid.
Tu patinki žmonėms.
Sa meeldid talle.
Tu patinki jam.
Sa meeldid mulle.
Man patinki!
Sa meeldid neile.
Tu patinki jiems.
Sa meeldid talle.
Tu jam patinki.
Mulle meeldid sina.
Man patinki tu.
Sa meeldid mulle, Lloyd.
Tu man patinki, Loidai.
Aga sina meeldid talle.
Bet jam patinki tu, ar ne?
Võibolla sa meeldid neile.
Gal jiems patiksi.
Küll sa meeldid talle!
Niekis! Endis myles tave!
Sa meeldid talle väga.
Tu jam labai patinki.
Sina meeldid talle ka.
Ji tave taip pat megsta.
Ühele sa ikka meeldid.
Kas antram tu tikrai patiksi.
Sa ju meeldid mulle.
Tu patinki man.
Sa meeldid mulle ikkagi.
Visvien man patinki.
Sa meeldid mulle, Mary.
Tu man patinki, Meri.
Sa meeldid mulle tõsiselt.
Tu man tikrai patinki.
Muidugi sa meeldid mulle.
Žinoma patinki.
Sa vist meeldid talle.
o! manau tu jai patinki.
Noh, sa meeldid mulle.
Na, tu man patinki.
Sa vist meeldid talle.
Jis tave mėsta.
Sa meeldid mulle, Charley.
Tu man patinki, Čarli.
Sest sa meeldid mulle.
Nes tu man patinki ir aš trokštu tau padėti.
Kas sina meeldid talle?
O tu jai patinki?