Tõlge "kõndimine kõnnak" pärsia keeles:


  Sõnastik Eesti-Pärsia

Kõnnak - tõlge : Kõndimine - tõlge : Kõnnak - tõlge : Kõndimine - tõlge : Kõndimine kõnnak - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Sama kõnnak, sama parfüüm.
راه رفتنت هيچ تغييري نکرده همينطور عطرت
See oli nagu unes kõndimine.
مثل این بود که داشتم تو خواب راه میرفتم
See oli surnud mehe kõnnak.
انگار يه آدم مرده راه مي رفت.
On sul juba meremehe kõnnak?
هيچي نشده دريا زده شدي
Väga kena. Kõnnak on kena.
خيليعاليه...
Su kolesterool, orikas! Surnud mehe kõnnak.
فقط چاقي و کلسترول تو يکم راه برو
Kas see on su uus kõnnak?
اين راه رفتن جديدته
Kahel jalal kõndimine andis Afarensis'tele rohkem energiat.
و انرژي بيشتر چيزي است که بر روي دو پا راه رفتن به افرنسس ها ميدهد
Tema kõnnak ja jutt oli vanglale tavapäratu.
قدم زدن و صحبت کردن اينجا زياد عادي نبود
Ta oli täiesti võõras, isegi kõnnak oli teistsugune.
يه آدم ديگه شده بود حتي يه جور ديگه راه مي رفت
See on Mees kus mu raha on? kõnnak.
اين سبک راه رفتن طلبکاريه!
Neo, varem või hiljem sa mõistad nagu minagi, et tee tundmine ja teel kõndimine on erinevad asjad.
نيو، دير يا زود مي فهمي همون طور كه من فهميدم كه بين شناختن راه و قدم گذاشتن در اون راه، فرق زيادي هست.
Telekas oli keel, mida ma ei mõista, seal polnud midagi osta, ei mingeid reklaame seega kõik, mis ma tegin, oli ringi kõndimine, mõtlemine ja kirjutamine.
اما يه مدت زمان برد تا بفهمم چرا همچين احساس متفاوتي دارم يه روزکه داشتم از قبرستان يهودي ها رد ميشدم... نمي دونم چرا ،ولي يه اتفاقي اونجا برام افتاد...

 

Seotud otsingute: Kõnnak - Kõndimine - Kõndimine Kingad - Kõndimine Abi -