Tõlge "järeldused" Poola keel:


  Sõnastik Eesti-Poola

Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge : Järeldused - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

TEADUSLIKUD JÄRELDUSED TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
7 WNIOSKI NAUKOWE
TEADUSLIKUD JÄRELDUSED TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
WNIOSKI NAUKOWE WNIOSKI NAUKOWE
järeldused.
ustalenia.
Järeldused
Wyniki badań
JÄRELDUSED
WNIOSEK
Järeldused
kwalifikacji.
Järeldused
Wnioski
Järeldused
Rozdział 4 Wnioski
JÄRELDUSED
Vrodki wsparcia UE
Järeldused
504134 PL 2005 1019
Järeldused
WNIOSKI
Järeldused
Wniosek
Järeldused
Podsumowanie
JÄRELDUSED
WNIOSKI
Järeldused
Wnioski ogólne
JÄRELDUSED
WNIOSKI KOŃCOWE
JÄRELDUSED
USTALENIA
Järeldused
Uwagi końcowe
Järeldused
Wnioski
JÄRELDUSED
V. WNIOSKI
TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
WNIOSKI NAUKOWE
l) Järeldused
l) Wniosek
F. JÄRELDUSED
F. WNIOSKI
VIII JÄRELDUSED
VIII. WNIOSKI
Mõned järeldused
Kilka wniosków
Üldised järeldused
Wnioski ogólne
. peatükk järeldused
Naturalizacja
. peatükk järeldused
Rozdział Wnioski
JÄRELDUSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
WNIOSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ÜLDISED JÄRELDUSED
WNIOSKI OGÓLNE
Seminari järeldused
Wnioski z seminarium
ombudsmani järeldused,
ustalenia rzecznika
Mõned järeldused
Jakieś wnioski...
VIII JÄRELDUSED
WNIOSKI
audiitori järeldused,
wnioski biegłego rewidenta,
V. JÄRELDUSED
WNIOSKI
Saksamaa järeldused
Wnioski Niemiec
Kontrollikoja järeldused
Wnioski Trybunału Obrachunkowego
Me peaksime tegema õiged järeldused. Mõned järeldused on lausa ilmselged.
Należy wyciągnąć właściwe wnioski, oto niektóre z nich, które nasuwają się na gorąco.
4 TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
4 WNIOSKI NAUKOWE
6 TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
6 WNIOSKI NAUKOWE
17 TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
20 85 WNIOSKI NAUKOWE
7 TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
7 WNIOSKI NAUKOWE
3 TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
3 WNIOSKI NAUKOWE
13 TEADUSLIKUD JÄRELDUSED
13 WNIOSKI NAUKOWE

 

Seotud otsingute: Järeldused -