Tõlge "tuleb hinnaga välja" Poola keel:


  Sõnastik Eesti-Poola

Välja - tõlge : Tuleb - tõlge : Tuleb - tõlge : Välja - tõlge : Välja - tõlge : Välja - tõlge :
Off

Välja - tõlge : Tuleb - tõlge : Välja - tõlge :
Na

Hinnaga - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

tasakaalustamata väärtus GraduateX tuleb, tõesti soodsa hinnaga.
Niezrównana Wartość GraduateX przychodzi w naprawdę przystępnej cenie.
Loodust tuleb kaitsta, aga mitte inimelu hinnaga.
Przyrodę należy chronić, ale nie kosztem życia ludzkiego!
Osasid ei või välja lasta nimiväärtusest madalama hinnaga.
Udziały nie mogą być wydawane po cenie niższej niż ich wartość nominalna.
Vaieldamatult peame töötama välja energiainfrastruktuuri, kuid mitte tarbimise vähendamise hinnaga.
Niewątpliwie musimy rozwinąć infrastrukturę energetyczną, ale nie kosztem zmniejszenia zużycia energii.
Komisjoniljaliikmesriikidel tuleb tagadakonkurentsiõigusenõuetekohanejõustaminesek toris, mis olekskooskõlasasutamislepingueesmärgiga,et tarnedjõuavadtarbijani mõistliku hinnaga.
Komisja i państwa członkowskie muszą zapewnić prawidłowe egzekwo wanieprawakonkurencji wtymsektorze,cojestgwarancją osiągnięcia celu traktatowego, którym jest zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.
See oleks sundinud meie rehvitootjaid kõiki vorme komplektselt ülikõrge hinnaga välja vahetama.
Taki wymóg zmusza producentów opon do zmiany całych zakresów form do tłoczeń po niebotycznych kosztach.
Noh, mis hinnaga on kõnevabadus, mis hinnaga demokraatia?
Cóż, jaka jest cena za wolność słowa, jaka jest cena za demokrację?
Tuleb välja?
Załapałam ruch, tak?
Vinge hinnaga.
Dam ci 5 świetnych filmów z Brucem Lee... za bardzo dobrą cenę.
Teisisõnu, tuleb tagada kirjade kojukanne sama tõhusalt kui enne ning mõistliku hinnaga.
Innymi słowy, należy zagwarantować, że listy będą dostarczane tak skutecznie, jak zawsze oraz po rozsądnych cenach.
Seda arvu tuleb võrrelda keskmiselt 11,5 võrra madalama hinnaga, mida näitas esialgne uurimine.
Należy to porównać ze średnią zaniżania o 11,5 wykrytą podczas dochodzenia pierwotnego.
Kliimamuutuse vastases võitluses tuleb tagada meie metsatööstuse jaoks hädavajaliku mõistliku hinnaga biomassi kättesaadavus.
W ramach zwalczania zmian klimatycznych należy zapewnić dostępność biomasy po rozsądnych cenach, co jest kwestią zasadniczą dla naszego przemysłu leśnego.
Samal ajal tuleb tagada kõrgekvaliteediliste üldist majandushuvi pakkuvate teenuste rahuldav osutamine sobiva hinnaga.
Jednocześnie konieczne jest zagwarantowanie, że wysokiej jakości usługi powszechnego interesu gospodarczego będą dostarczane w zadowalającym zakresie i za przystępną cenę.
Kui import toimub madalama hinnaga, tuleb maksta tegeliku hinna ja kehtestatud impordihinna vahe.
Jeśli przywóz następuje po niższej cenie, różnica między ceną aktualną a określoną ceną przywozową musiałaby zostać uiszczona.
Investorid teavad siiski aktsiate igapäevast noteeringut ja võivad selle hinnaga rahalisi vahendeid välja võtta .
Niemniej jednak inwestorzy znają dzienne notowania udzialów i przy danej cenie mogą wycofać swoje środki .
Investorid teavad siiski aktsiate igapäevast noteeringut ja võivad selle hinnaga rahalisi vahendeid välja võtta .
Niemniej jednak inwestorzy znają dzienne notowania udziałów i przy danej cenie mogą wycofać swoje środki .
Kõik tuleb välja.
Wszystko się odmieni.
Päike tuleb välja.
Słońce wychodzi.
Tuleb välja küll.
Widzisz? Potrafisz. Znakomicie.
Seekord tuleb välja.
Tym razem na pewno się uda.
Kuid millise hinnaga?
Ale jakim kosztem?
Mitme elu hinnaga?
Za cenę ilu ofiar?
Ja millise hinnaga?
I za jaką cenę?
Tuleb välja, ma tean, et tuleb.
Zadziała!
Kustkaudu see välja tuleb? küsib Tom.Isa naerab. Ta tuleb välja koos
A którędy wyjdzie? zapytał Tomek.Tata roześmiał się. Wyjdzie razem z
Kui import toimub madalama hinnaga, tuleb maksta tegeliku hinna ja kehtestatud minimaalse impordihinna vahe.
Jeśli cena przywozu będzie niższa, będzie musiała zostać uiszczona różnica między rzeczywistą ceną a ustaloną minimalną ceną przywozową.
Tuleb märkida, et kõnealune eksport puudutab voodriks kasutatud toodet, mida müüdi märgatavalt madalama hinnaga.
Należy zauważyć, że wspomniany wywóz dotyczy produktu używanego na podszewki, sprzedawanego po znacznie niższej cenie.
See tuleb välja teenida.
Trzeba na nią zapracować.
Kõik tuleb kord välja.
Wszyscy wychodzić!
See tuleb välja juurida.
To zostanie wykorzenione.
See tuleb merest välja.
To wychodzi z morza.
Liikudes tuleb paremini välja.
Lepszy jestem, jak się ruszam. Dobra.
See tuleb siit välja.
Trzeba to wyciąć.
Mis sellest välja tuleb?
przynieś wodę, podaj buty! I co z tego masz?
Mul tuleb hästi välja.
Dobry jestem.
Põkkumise lift tuleb välja.
Wysuwam windę dokującą.
Rex tuleb kohe välja.
Rex zaraz zejdzie.
Kandidaat tuleb kapist välja?
Kandydat wychodzi z szafy?
Mis sealt välja tuleb?
Co z niej wychodzi?
Isadus tuleb välja teenida.
Na ojcostwo trzeba zasłużyć.
Välja tuleb arendada riskiohjamisvaldkond.
Należy rozwinąć sektor zarządzania ryzykiem.
Ette kindlaksmääratud hinnaga müük
Sprzedaż po cenie ustalonej z góry
500 Garanteeritud hinnaga bassein.
500 cena gwarantowana pula.
1) Konkurentsivõimelise hinnaga kvaliteetne.
1) Konkurencyjne ceny z wysoką jakością.
Uuenduslik disain mõistliku hinnaga.
Innowacyjny design w rozsądnej cenie.

 

Seotud otsingute: Tuleb - Tuleb Kinnitada - Tuleb Taas - Tuleb Lund - Tuleb Välistada - Tuleb Koju - Tuleb Soovitada - Tuleb ära Murdunud - Tuleb Vaadelda - Hinnaga -