Tõlge "mahtuvuse manomeetri" rootsi keel:


  Sõnastik Eesti-Rootsi

Manomeetri - tõlge : Mahtuvuse - tõlge : Manomeetri - tõlge : Mahtuvuse - tõlge : Manomeetri - tõlge : Mahtuvuse manomeetri - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Tulemus tuleb väljendada täpsusega, mis vastab manomeetri täpsusklassile (nt 1. klassi 1000 kPa skaala ulatusega manomeetri korral 6,3 105 Pa või 630 kPa, mitte aga 6,33 105 Pa või 633 kPa).
Resultatet skall anges på ett sätt som överensstämmer med manometerns exakthet (t.ex. 6,3 105 Pa eller 630 kPa, men inte 6,33 105 Pa eller 633 kPa, med en 1000 kPa fullskalemanometer av klass 1).
Puutetundlikkus võib olla saavutatud takistuse, elektrostaatilise mahtuvuse, akustilise impulsituvastuse, infrapunavalguse või muu puutetundlikkustehnoloogia abil
Vakuumpumpar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledare eller flata bildskärmar
anuma maksimaalne töörõhk ei ületa 30 baari ning selle rõhu (baarides) ja anuma mahtuvuse (liitrites, l) korrutis (PS V) ei ületa 10000 baar l,
får kärlets maximala arbetstryck inte överstiga 30 bar och produkten av detta tryck och kärlets volym (PS.V) inte överstiga 10.000 bar liter,
Lisaks , et võimalikult vähe häirida küljelt relee mähis elektroonika koduautomaatika eHouse , tuleks kasutada paralleelselt mitmeid ühendatud kondensaatorid väga suure mahtuvuse väärtused ā lt ā lt kaugusel span umbes 10nF 1mF .
Dessutom , att minimera störningar från sidan av reläspolen elektronik hemautomation eHouse , bör användas flera parallella anslutna kondensatorer med mycket höga kapacitansvärden â lt â lt från spannet till ca 10nF 1MF .
Manomeetri klassi number näitab lugemi suhtelist täpsust protsentides võrrelduna kogu skaala ulatusega (nt suurim rõhk, mida saab mõõta 1000 kPa skaala ulatusega I klassi manomeeteriga, on 1000 kPa, kusjuures mõõtmistulemuse täpsus on 10 kPa).
Manometerns klass anger avläsningens noggrannhet i förhållande till hela mätområdet uttryckt i procent (t.ex. en 1000 kPa manometer av klass 1 innebär att det maximala trycket är 1000 kPa och att maxavvikelsen är 10 kPa).

 

Seotud otsingute: Mahtuvuse -