Tõlge "rändlinnud" rootsi keel:


Kas sa mõtlesid : ränd linnud ?

  Sõnastik Eesti-Rootsi

Rändlinnud - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Aafrika pääsukesed pole siiski rändlinnud.
Men afrikanska svalor är förstås inga flyttfåglar. Just det.
Rändlinnud saabuvad tagasi, et ehitada pesa ja kasvatadapoegi.
Flyttfåglarna kommer tillbaka för att reda bon och kläcka ägg.
Rändlinnud saabuvad tagasi, et ehitada pesa ja kasvatada poegi.
Flyttfåglarna kommer tillbaka för att reda bon och kläcka ägg.
Märgaladel pesitsevad rändlinnud nende arv kõigub sageli sõltuvalt temperatuurist ja jahedamatel aastatel saabub neid vähem.
Våtmarksfåglar är fl y fåglar siffrorna för dessa fåglar varierar o' a e' er årstemperaturerna, e' ersom färre fåglar kommer under kalla år.
Kõrge patogeensusega A tüüpi gripiviiruse alatüüp H5N1 on isoleeritud metslindudel teatavates ühenduse osades ja ühendusega piirnevates kolmandates riikides ning kolmandates riikides, kus talvel elutsevad rändlinnud.
Högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 har isolerats hos vissa vilda fåglar i vissa delar av gemenskapen och i tredjeländer som gränsar till gemenskapen eller där flyttfåglar vistas under vintern.
Kõrge patogeensusega A tüüpi gripiviiruse alatüüp H5N1 on metslindudel isoleeritud teatavates ühenduse osades ja ühendusega piirnevates kolmandates riikides ning kolmandates riikides, kus talvel elutsevad rändlinnud.
Högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 har isolerats hos vilda fåglar i vissa delar av gemenskapen och i tredjeländer som gränsar till gemenskapen eller där flyttfåglar vistas under vintern.
(2) Kõrge patogeensusega A tüüpi gripiviiruse alatüüp H5N1 on isoleeritud metslindudel teatavates ühenduse osades ja ühendusega piirnevates kolmandates riikides ning kolmandates riikides, kus talvel elutsevad rändlinnud.
(2) Högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 har isolerats hos vissa vilda fåglar i vissa delar av gemenskapen och i tredjeländer som gränsar till gemenskapen eller där flyttfåglar vistas under vintern.
Sügisel aga temperatuuri ja tundide arv päikesepaiste päev langes, lehtpuud kaotavad oma värvi ja lilled on närtsinud, rändlinnud valmistub oma reisi ja kala tõmbab sügavamasse vette.
På hösten däremot, har temperaturen och antalet soltimmar dygn sjunkit, lövträden förlorar sina färger och blommorna har vissnat, flyttfåglarna förbereder sig för sin resa och fiskarna drar sig till djupare vatten.
Oktoobris ja novembris võib mõnikord üllatada esimene lumi, kuid see sulab ruttu. Läti sügis on eriti tore, sest puulehed värvuvad punaseks ja kollaseks, avarad värvikirevad metsad pakuvad silmarõõmu ja rändlinnud kogunevad puudele, et lennata soojale maale.
På hösten är Lettland särskilt vackert, då trädens löv färgas röda och gula, skogarna glädjer med sin färgrikedom och flyttfåglarna samlas i större grupper för att bege sig mot varmare breddgrader.
Sellises olukorras peab pädev asutus vajadusel koostöös teiste liikmesriikide või kolmandate riikide pädevate asutustega püüdma ornitoloogide abiga kindlaks teha, kas metslinnud on paiksed või rändlinnud, selleks et hinnata, kas KPLG H5N1 esineb ka metslindudel teistes nende haldusalasse jäävates piirkondades.
Under dessa omständigheter skall den behöriga myndigheten försöka, vid behov i samarbete med övriga medlemsstaters eller tredjeländers behöriga myndigheter, att med hjälp av ornitologer fastställa om de vilda fåglarna är stannfåglar eller flyttfåglar, så att man kan bedöma om HPAI H5N1 förekommer hos vilda fåglar i andra områden under deras jurisdiktion.