Tõlge "investeeringute soetusmaksumuses" serbia keeles:


  Sõnastik Eesti-Serbia

Soetusmaksumuses - tõlge : Investeeringute - tõlge : Soetusmaksumuses - tõlge : Soetusmaksumuses - tõlge : Investeeringute soetusmaksumuses - tõlge : Investeeringute - tõlge : Investeeringute - tõlge : Investeeringute - tõlge : Investeeringute - tõlge : Investeeringute - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Kus on määrus investeeringute suhtarvu kohta, et huvisi kontrollida?
Gde je odredba koja reguliše sumu uloženoga kapitala i udela u odluèivanju?
Kaugemas perspektiivis võib nende võrgustike rakendamine aidata kaasa Euroopa ülekandesüsteemide uuendamisele kuluvate investeeringute vähendamisele.
Дугорочно гледано, употреба ових мрежа може смањити будућа улагања у усавршавање европских система преноса енергије.
Nad toovad välja oma programmeerimistabelid, statistilised otsustusteooriad, minimaks lahendused, arvutavad oma aktsiate ja investeeringute omahinda nagu meiegi.
Oni gledaju svoje linearne dijagrame programing karte... statistièke teorije odluka, minimax rješenja i raèunaju... moguæe cijene njihovih transakcija i investicija isto kao i mi.
Mitmed minu uuringud on näidanud, et kui anda inimestele valiku tegemisel rohkem kui 10 varianti, siis langetavad nad halvemaid otsuseid, olgu siis tegemist tervishoiu, investeeringute või mõne muu olulise asjaga.
Neka od mojih istraživanja su pokazala da, kada date ljudima 10 ili više mogućnosti za izbor, oni će donositi lošije odluke, bilo da se radi o zdravlju, investicijama, ili drugim bitnim oblastima.

 

Seotud otsingute: Soetusmaksumuses - Investeeringute Planeerimine - Investeeringute Kava - Investeeringute Rahastamiseks - Investeeringute Konsultant - Investeeringute Alus - Investeeringute Nõustamist - Investeeringute Sihtasutused -