Tõlge "stub perioodi" serbia keeles:


Kas sa mõtlesid : satub perioodi ?

  Sõnastik Eesti-Serbia

Stub perioodi - tõlge : Perioodi - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

perioodi) (
Мочваре
Mul pole kunagi varjatuse perioodi olnud.
Pa, ja nisam imao period èekanja.
Ekraanisäästja käivitatakse automaatselt pärast määratud mitteaktiivsuse perioodi.
Чувар екрана се аутоматски покреће посл ије периода неактивности.
Ma jätkan Rootsiga pärast seda 16 aastast perioodi.
Pustio sam Švedsku istih 16 godina.
Jumal küll, Alvy, isegi Freud mainib varjatuse perioodi!
Zaboga, Alvi! Èak je i Frojd prièao o periodu èekanja.
Perioodi, mille pikkus pole vähemalt üks minut, pole võimalik otsida.
Не могу да тражим унутар периода мањег од једног минута.
Sama perioodi jooksul on müük tõusnud kaks kolmandikku ja tulud kahekordistunud.
Током истог временског распона наша продаја се повећала за две трећине, а зарада нам се удвостручила.
Siin saab määrata kopete automaatselt seadma sinu staatuseks eemaloleku pärast teatud tegevusetuse perioodi.
Овде можете изабрати да вам Копете постави одсутност после периода неактивности.
Paistab, et see jääb korduma, jah jälle sama, see tuleb koguaeg uuesti ja jääb perioodi. Paistab, et see jääb korduma, jah jälle sama, see tuleb koguaeg uuesti ja jääb perioodi.
Понављаће нам се овај исти образац овде поново, и поново, и поново.
Paistab, et see jääb korduma, jah jälle sama, see tuleb koguaeg uuesti ja jääb perioodi.
Видим образац.
Paistab, et see jääb korduma, jah jälle sama, see tuleb koguaeg uuesti ja jääb perioodi.
Спуштам 0.
Paistab, et see jääb korduma, jah jälle sama, see tuleb koguaeg uuesti ja jääb perioodi.
Добро, опет иста ствар.
Paistab, et see jääb korduma, jah jälle sama, see tuleb koguaeg uuesti ja jääb perioodi.
75 иде у 500, 6 пута.
Paistab, et see jääb korduma, jah jälle sama, see tuleb koguaeg uuesti ja jääb perioodi.
6 пута 75 ће бити 450 опет.
Turvalaegas suletakse pärast teatud mitteaktiivsuse perioodi. Kui laegas on suletud, tuleb selle uuestikasutamiseks anda taas parool.
Новчаник се затвара посл ије периода неактивности. Када је новчаник затворен, потребна је лозинка да би му се поново приступило.
Aga Hiinas vaadatakse asju põlvkondade kaupa, sest nad mäletavad väga piinlikku saja aastast perioodi, mil nad läksid arengus tagasi.
Ali u Kini posmatraju generacije jer se sećaju sramotnog perioda od 100 godina kad su išli unazad.
Ma tahan tänada seda nimekat ameerika ettevõtjate gruppi Kuubaga koostöö jätkamise eest ja suure õitsengu perioodi eest terve ajaloo jooksul.
želeo bih se zahvaliti ovoj istaknutoj grupi americkih poslovnih ljudi što nastavljaju poslovati s Kubom u doba najveceg procvata u citavoj njenoj istoriji.
Me läheme aastast Cold reedeti ja Suur lund, kuid veidi külmem reedel, või suurem lumi seab perioodi mehe olemasolu üle maailma.
Идемо на датирају од хладноће петком и Велике Сновс, али мало хладније петак, или већи снег би ставио у периоду постојања човека на свету.
Aktiivne laegas suletakse pärast teatud mitteaktiivsuse perioodi. Selle valimisel saab aja määrata kastis, vaikimisi on selleks 10 minutit. Kui laegas suletakse, tuleb selle kasutamiseks anda uuesti parool.
Новчаник се затвара после периода неактивности. Ако укључите ову опцију, период задајете у пољу подразумевани је 10 минута. Пошто се новчаник затвори, потребна је лозинка да би му се поново приступило.
Olemasolev heitkoguste andmestik kinnitab, et EL 15 riigid on võimelised täitma ühise eesmärgi vähendada heitkoguseid 8 võrra võrreldes baasaasta tasemega, mis on enamike riikide jaoks 1990 Kyoto protokolli esimese perioodi jooksul, ajavahemikus 2008 2012.
Смањење емисија у EУ 27 је успешније него у подгрупи EУ 15, локалне емисије гасова са ефектом стаклене баште су опале за
Näiteks, kui TEDxParis oleks toimunud 350 aastat tagasi, oleksime rääkinud kaasaegsest sõjalisest innovatsioonist, massiivsest Vauban stiilis kaitserajatistest, siis oleksime võinud ennustada stabiilset perioodi Euroopas ja mujal maailmas, ja nii see Euroopas perioodil 1650 1750 oligi.
Na primer, da smo imali TEDxParis pre 350 godina, mi bismo pričali o vojnoj inovaciji, masivnom utvrđenju u stilu Vauban i predvideli bismo period stabilnosti u svetu ili u Evropi, što je zaista i bio slučaj u Evropi od 1650. do 1750.

 

Seotud otsingute: Järgmise Perioodi - üle Pikema Perioodi - Gooti Perioodi - Arenguhäireid Perioodi - Blokeerimise Perioodi - Romaani Perioodi -