Tõlge "Egeria densa" slovaki keeles:


Kas sa mõtlesid : Ugri dinas ?

  Sõnastik Eesti-Slovaki

Egeria densa - tõlge : Egeria - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Nõudmine on koondunud pigem alljärgnevate turustamistüüpide ümber hüpermarketid (Carrefour, Auchan, Hipercor), kaubamajad (El Corte Ingles), erikauplused (Media Markt) ja traditsiooniline väikekaubandus, millest suurem osa tegutseb varustajate (Densa, Gentesa, Segesa) ümber.
Dopyt je dosť koncentrovaný a prejavuje sa v týchto formách distribúcie hypermarkety (Carrefour, Auchan, Hipercor), obchodné domy (El Corte Ingles), špecializované obchody (Media Markt) a tradičný maloobchodníci, z ktorých väčšina je organizovaná v nákupných zoskupeniach (Densa, Gentesa, Segesa).