Tõlge "haldamise füüsilisest" slovaki keeles:


  Sõnastik Eesti-Slovaki

Füüsilisest - tõlge : Füüsilisest - tõlge : Haldamise füüsilisest - tõlge : Füüsilisest - tõlge : Füüsilisest - tõlge : Haldamise - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

füüsilisest ettevõtjad
Povolenia na pobyt sa zrušili
füüsilisest isikust ettevõtjad
dôchodcovia aosoby, ktorí si podali žiadosť o dôchodok.
Füüsilisest isikust ettevõtjad
Zápočet príspevkov
Füüsilisest isikust ettevõtja
Samostatne zárobkovo činná osoba
füüsilisest isikust ettevõtjad,
samostatne zárobkovo činné osoby bez platených zamestnancov,
füüsilisest isikust ettevõtja
samostatne zárobkovo činná
füüsilisest isikust ettevõtja
samostatne zárobkovo činná osoba
füüsilisest isikust ettevõtjana
ako samostatne zárobkovo činná osoba
füüsilisest isikust ettevõtjad
samostatne zárobkovo činné osoby
füüsilisest isikust ettevõtjana
ako samostatne zárobkovo činná osoba
Füüsilisest isikust ettevõtja
Samostatná zárobková činnosť
Füüsilisest isikust ettevõtjad
samostatne zárobkovo činné osoby
Füüsilisest isikust ettevõtjad
zamestnanci
füüsilisest isikust ettevõtjana
ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo nezamestnaný
Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad tõendama, et nad on füüsilisest isikust ettevõtjad.
preukaz totožnosti alebo pas V každom prípade by ste mali mať platný preukaz totožnosti alebo pas.
For füüsilisest isikust see väljajätmine ei hõlma füüsilisest isikust ettevõtjana maksu (sotsiaalkindlustus).
Pre osoby samostatne zárobkovo činná osoba toto vylúčenie nezahŕňa samostatne zárobkovej činnosti, daň (Social Security).
käivitusfondi haldamise kord
podrobnosti správy počiatočného fondu,
Bluetoothi haldamise taustaprogrammComment
Rozhranie pre správu bluetoothComment
Võrgu haldamise taustaprogrammComment
Rozhranie pre správu sieteComment
Voolutarbe haldamise taustaprogrammComment
Rozhranie pre správu napájaniaComment
Kaugjuhtimise haldamise taustaprogrammName
Rozhranie pre správu sieteName
Küpsiste haldamise abi
Rýchly pomocník pre správu cookies
Arhiivide haldamise rakendusName
Archivačný nástrojName
Arhiivide haldamise rakendusName
Program na prácu s archívmiName
Riski haldamise plaan
Plán riadenia rizika
Lepingu haldamise ühiskomitee
Spoločný výbor pre správu dohody
Lepingu haldamise ühiskomitee
Článok 11
Lepingu haldamise ühiskomitee
Pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, táto dohoda sa vzťahuje iba na európske územie Holandského kráľovstva.
Lepingu haldamise ühiskomitee
Pokiaľ ide o Francúzsku republiku, táto dohoda sa vzťahuje iba na európske územie Francúzskej republiky.
Lepingu haldamise ühiskomitee
Územná pôsobnosť
Lepingu haldamise ühiskomitee
Zmluvné strany zriadia spoločný výbor odborníkov (ďalej len výbor ) zložený zo zástupcov Únie a zástupcov Číny.
BNFLi haldamise tulemus
Výsledok spravovania spoločnosti BNFL
töötas füüsilisest isikust ettevõtjana
Vyplácanie starobného dôchodku
Pensionär (füüsilisest isikust ettevõtjad)
Dôchodca (systém pre samostatne zárobkovo činné osoby)
Tegevus füüsilisest isikust ettevõtjana
Samostatne zárobková činnosť
Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana
Druh činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba
füüsilisest isikust ettevõtja (4)
samostatne zárobkovo činná osoba v (4)
on füüsilisest isikust ettevõtja
je samostatne zárobkovo činná osoba
piirialatöötaja (füüsilisest isikust ettevõtja)
cezhraničný pracovník (samostatne zárobkovo činný)
Piirialatöötaja (füüsilisest isikust ettevõtja)
Samostatne zárobkovo činná osoba
Füüsilisest isikust ettevõtja pereliige
Rodinný príslušník samostatne zárobkovo činnej osoby
Pensionär (füüsilisest isikust ettevõtja)
Dôchodca (samostatne zárobkovo činná osoba)
on füüsilisest isikust ettevõtja
vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
Liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemid peavad laienema naissoost füüsilisest isikust ettevõtjatele ja füüsilisest isikust ettevõtjate elukaaslastele.
Samostatne zárobkovo činné ženy a partneri alebo partnerky samostatne zárobkovo činných osôb musia byť jasne zahrnuté do systémov sociálneho poistenia členských štátov.
Kaasaaitamine ELi eelarve haldamise tulemuslikule tõhustamisele ja ELi vahendite haldamise tõhusamale aruandlusele.
Prispievať k účinnému zlepšeniu hospodárenia EÚ a k zvyšovaniu zodpovednosti za spravovanie finančných prostriedkov EÚ.

 

Seotud otsingute: Füüsilisest Isikust Ettevõtja - Füüsilisest Isikust Ettevõtjana - Füüsilisest Isikust Ettevõtjad - Laevastiku Haldamise - Haldamise-lavastaja - õiguste Haldamise - Nõuete Haldamise - Kinnisvara Haldamise Ja -