Tõlge "mass saagis" slovaki keeles:


  Sõnastik Eesti-Slovaki

Mass - tõlge : Mass - tõlge : Mäss - tõlge : Mäss - tõlge : Mäss - tõlge : Mäss - tõlge : Saagis - tõlge : Mass - tõlge : Mäss - tõlge : Mass - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Saagis.
Výťažnosť.
Saagis
Obnova
F507 saagis
F507 výnos
TÖÖTLEMISJÄRGNE SAAGIS
ZÁKLADNÝ VÝNOS Z BIELENIA
F507 saagis
F507 Výnos
Saagis μg kg
Hladina μg kg
Saagis ( ) (vt märkused)
Výťažnosť ( ) (pozri poznámky)
Saagis ja stabiilsus in vivo
Výťažok a stabilita in vivo
mass mass
mg mass mass
hmotnosť
Koondproovi mass üksikpakendi mass
Hmotnosť súhrnnej vzorky hmotnosť samostatného balenia
See on kindlasti saagis suurem pikaajalise naudingu.
To iste prinesie väčšie dlhodobé užívanie.
1 Rümba mass (vastav kondiga mass).
1 Hmotnosť jatočného tela (ekvivalentná hmotnosť nevykosteného mäsa).
2 Rümba mass (vastav kondiga mass).
2 Hmotnosť jatočného tela (ekvivalentná hmotnosť nevykosteného mäsa).
1 Rümba mass (vastav kondiga mass).
1 Hmotnosť jatočného tela (rovná sa hmotnosti nevykosteného mäsa).
2 Rümba mass (vastav kondiga mass).
2 Hmotnosť jatočného tela (rovná sa hmotnosti nevykosteného mäsa).
1 Rümba mass (vastav kondiga mass).
1 Hmotnosť trupu (ekvivalentná hmotnosti mäsa s kosťami).
2 Rümba mass (vastav kondiga mass).
2 Hmotnosť trupu (ekvivalentná hmotnosti mäsa s kosťami).
Saagis 4 äädikhappe vesilahusele, nagu märgitud punktis 3.1, lisatud plii ja kaadmiumi saagis peab jääma vahemikku 80 120 lisatud kogusest.
Výťažnosť olova a kadmia pridaného do 4 roztoku kyseliny octovej, ako je uvedené v bode 3.1, sa musí pohybovať medzi 80 120 pridaného množstva.
Mass
Hmotnosť
Mass
Maska
Mass
Maska
Aga elektronidel on mass. Aga elektronidel on mass.
Pri elektrónoch je to ťažké, viete, tvorí ich hmota.
Mass salvestusseadeComment
Zariadenie na masové ukladanieComment
Mass salvestus
Veľkokapacitný ukladací priestor
Täpne mass
Priemerná váha
Minimaalne mass
Minimálne množstvo
Partii mass
Hmotnosť dávky
Lähteproovi mass
Hmotnosť súhrnnej vzorky
mass kilogrammides
hmotnosť v kg,
Partii mass
Hmotnosť položky
Koondproovi mass
Hmotnosť súhrnnej vzorky
Metaani mass
Hmotnosť metánu
Alkohol, mass
Alkohol, hmotnostný pomer
Pakkeüksuste mass
Hmotnosť balených kusov
Kohandatav mass
Upraviteľná hmotnosť
Proovide võtmise sagedus (PVS) n Partii mass valimi mass
Frekvencia odoberania vzoriek (SF) n Hmotnosť položky hmotnosť čiastkovej vzorky
Nii Ceres mass on peaaegu pool mass kõik asteroidid vöö.
Takže Ceres hmotnosť je takmer polovica hmotnosti všetkých asteroidov v páse.
MuuUnit type mass
Unit type mass
Mass salvestusseadme kontroller
Riadenie správ
Mass spektromeetriline analüüs
Hmotnostná spektrometrická analýza
M on mass
M je hmonosť.
Partii mass (tonnides)
Hmotnosť dávky (v tonách)
Partii mass (liitrites)
Hmotnosť dávky (l)
Partii mass (tonni)
Hmotnosť položky (v tonách)

 

Seotud otsingute: Gaasi Saagis - Mass - Mass-tootmine - Mass-spektromeetria - Kriitiline Mass - Mass Toode - Mass-spektromeeter - Mass-spektromeetrilise - Mass Sport - Mass Liikumine -