Tõlge "peenosakeste" et Sloveeni keel:


Kas sa mõtlesid : peenisekeste ?

  Sõnastik Eesti-Sloveen

Peenosakeste - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Esiteks kehtestatakse tolmu peenosakeste piirmäärad.
Prvič, za najmanjše delce prahu bomo uvedli mejne vrednosti.
Kaitse peenosakeste PM10 kahjuliku mõju eest tuleks tagada
Varstvo pred kodljivimi učinki drobnih trdnih
Õhu kaudu levivate peenosakeste (PM10) ohutu piirmäära suhtes ei ole kokkuleppele jõutud.
Za varnejše mejne vrednosti za drobne delce v zraku (PM10) nismo dosegli sporazuma.
Aastaks 2015 keelatakse peenosakeste (PM2.5) väärtus, mis on suurem kui 25 mikrogrammi.
Do leta 2015 bo največja dovoljena raven drobnih delcev (PM2.5) 25 mikrogramov.
(DE) Minu küsimus on seotud vulkaanipurskega, mis avaldab muidugi mõju peenosakeste ja süsinikdioksiidi heitele.
(DE) Moje vprašanje se nanaša na vulkanski izbruh, ki bo seveda vplival na prašne delce in emisije CO2.
Selle määrusega võideldakse peenosakeste vastu juba nende õhkupaiskamisel, nende tekkekohas seal, kus neid tegelikult tekitatakse.
Uredba se spopada z drobnimi prašnimi delci takoj po njihovi emisiji z drugimi besedami, pri viru, torej tam, kjer prašni delci dejansko nastajajo.
Direktiivi 1999 30 III lisa I jao punktis 1 on tabeli kujul esitatud peenosakeste PM10 piirtasemed.
V prilogi III, stopnja 1, točka 1, Direktive 1999 30 so v tabeli navedene mejne vrednosti za trdne delce PM₁₀.
Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, on peenosakeste PM10 põhjustatud tervistkahjustavast saastest puudutatud kolmandal isikul õigus nõuda sellise tegevuskava koostamist, mis näeb ette kiiresti võetavad meetmed tagamaks, et peenosakeste PM10 emissiooni piirtasemest peetakse rangelt kinni?
Ali ima tretji, ki je ogrožen zaradi zdravju kodljivega onesnaženja z drobnimi trdnimi delci PM10 če je na prvo vpra anje treba odgovoriti pritrdilno zahtevek za pripravo takega načrta ukrepanja, ki določa ukrepe, ki jih je kratkoročno treba izvesti, s katerimi se zagotovi strogo upo tevanje mejne imisijske vrednost za drobne trdne delce PM10 ?
Otsustav edasiliikumine on toimunud kõige väiksemate PM2,5 peenosakeste regulatsioonide osas, mis ongi õhukvaliteeti käsitlevate õigusaktide muutmise eesmärgiks.
Glede predpisov na področju najmanjših delcev PM2,5 smo dosegli odločilen napredek, kar je tudi namen spremembe zakonodaje o kakovosti zraka.
Hollandi õhus peenosakeste sisaldumise probleemi tõttu on vajalik, et Euroopa tasandil võetakse meetmeid, mis tegeleks sellega allika tasandil.
Zaradi posebne težave s trdnimi delci v zraku na Nizozemskem je treba sprejeti ukrepe na evropski ravni, da težave obravnavamo pri viru.
Toona saavutasime selle, et komisjon allkirjastas avalduse, milles ta kohustus esitama meetmed, millega võideldakse peenosakeste vastu nende tekkekohas.
Komisijo smo takrat uspeli prepričati, da je podpisala izjavo, v kateri se je zavezala,da bo predstavila ukrepe za boj proti drobnim prašnim delcem na samem mestu, kjer se pojavljajo.
Kas te usute, et on võimalik hinnata, millist peenosakeste määra tuleks edaspidi arvesse võtta, et takistada töökohtade ohtuseadmist?
Ali menite, da je mogoče oceniti, kakšne ravni prašnih delcev je treba v prihodnosti upoštevati, da bi preprečili nevarnost za izgubo delovnih mest?
Keskenduksin siiski mõnele tõsisele puudusele kokkuleppes sätestatud õhu kaudu levivate peenosakeste piirmäärad on kaks korda kõrgemad WHO soovitatud vastavatest määradest.
Vendar se želim osredotočiti na nekatere resne pomanjkljivosti mejne vrednosti, ki jih določa spravni postopek za drobne delce v zraku za več kot dvakrat presegajo zadevna priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.
Kompromisspaketis kehtestatakse teatud peenosakeste kontrollimise kohustused ja loodetavasti märgib see õhukvaliteedi ja samuti Euroopa kodanike elukvaliteedi parandamisel sammu õiges suunas.
Na podlagi kompromisnega paketa se bodo uvedle obveznosti spremljanja v zvezi z nekaterimi drobnimi delci ter izvedli pravi ukrepi glede večje kakovosti zraka in posledično tudi življenja državljanov EU.
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni variraportöörina on mul meie hääletus peenosakeste direktiivi läbivaatamise üle veel väga hästi meeles.
Kot poročevalka v senci za skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov se še vedno zelo dobro spominjam našega glasovanja o spremembi direktive o drobnih prašnih delcih.
Kaubavedu raskeveokitega on sektor, mis on olnud sunnitud vähendama kahjulike ainete, sealhulgas lämmastikoksiidi ja peenosakeste heitkoguseid viimaste aastate jooksul mitu korda.
Promet blaga na težkih tovornih vozilih predstavlja sektor, ki je bil večkrat v zadnjih letih prisiljen zmanjšati svoje emisije škodljivih snovi, vključno z dušikovim oksidom in drobnimi prašnimi delci.
Euroopa Keskkonnaagentuuri uus uuring näitab, et 1990. aastast 2004. aastani vähenes tolmu peenosakeste heitkogus ligikaudu 50 seega isegi enne PM10 piirmäärade kehtestamist.
Kot kaže nova študija Evropske agencije za okolje, so se v obdobju med letoma 1990 in 2004 emisije drobnega prahu zmanjšale za okrog 50 celo pred uvedbo mejnih vrednosti za PM10.
Kuna meil on parlamendina õnnestunud saavutada tolmu peenosakeste osas hea tulemus, nõustusime nõukogu seisukohaga jätta muutmata PM10 kehtivad piirmäärad, sealhulgas päevased piirmäärad.
Ker smo dosegli v Parlamentu glede najmanjših delcev prahu dober rezultat, smo sprejeli stališče Sveta, da se v zvezi z obstoječimi mejnimi vrednostmi za delce PM10 ne uvaja sprememb, vključno glede dnevnih mejnih vrednosti.
Selles mõõtejaamas registreeritud andmetel ületati peenosakeste PM10 piirtaset aastail 2005 ja 2006 palju rohkem kui 35 korda, mis on saastevastase föderaalseadusega lubatud suurim ületamiste arv.
V skladu z rezultati meritev v tej merilni postaji je bila mejna imisijska vrednost, določena za drobne trdne delce PM10, v letih 2005 in 2006 prekoračena bistveno več kot 35 krat, čeprav zvezni zakon o varstvu pred imisijami dopu ča največ 35 preseganj.
Võrreldes praeguse heitenormiga VI, mida on kohaldatud alates 1. oktoobrist 2008, saavutame selle, et ainuüksi peenosakeste kogust vähendatakse 66 ja lämmastikoksiide kogust enam kui 80 võrra.
V primerjavi s trenutnim standardom glede emisij 6, ki se uporablja od 1. oktobra 2008, bomo dosegli 66 odstotno zmanjšanje samo pri drobnih prašnih delcih in več kot 80 odstotno zmanjšanje pri dušikovih oksidih.
Uued Euro VI normid aitavad seega diiselmootoriga raskeveokite ja busside peenosakeste heitkoguseid vähendada Euro V normidega võrreldes 66 ning bensiinimootoriga sõidukite lämmastikoksiidi (NOx) heitkoguseid vähendatakse veel 80 .
Nov standard Euro 6 bo tako zmanjšal emisije prašnih delcev iz dizelskih težkih tovornih vozil in avtobusov za 66 v primerjavi s standardom Euro 5, medtem ko bodo v vozilih z bencinskim motorjem emisije dušika (NOx) manjše za 80 .
Euroopa Komisjon palub Poolal järgida ELi õigusakte, mille kohaselt peavad liikmesriigid määrama kindlaks tahkete peenosakeste (PM10) piirmäärad, millest tuleb kinni pidada, ja niimoodi vähendama inimeste kokkupuudet nende osakestega.
Evropska komisija poziva Poljsko k skladnosti z zakonodajoEU, ki od držav članic zahteva, naj omejijo izpostavljenost državljanov drobnim prašnim delcem (PM10) z določitvijo posameznih mejnih vrednosti, ki jih je treba upoštevati.
Veel üks küsimus on siseruumide õhukvaliteet EL on seadnud tähised, mis puutub kaitsesse peenosakeste vastu, aga kuidas on siseõhu kvaliteediga, arvestades, et veedame enamuse oma ajast suletud ruumides?
Še eno vprašanje se nanaša na kakovost zraka, in sicer EU je zastavila mejnike v zvezi z zaščito pred finimi delci, vendar kako je v zvezi s kakovostjo zraka glede na to, da večino svojega časa preživimo v zaprtih prostorih?
Keskkonnakatastroofid ja nende tagajärjed lihtsalt ei piirdu ühegi ELi liikmesriigi või maailmariigi piiridega, vaid levivad põhjavee, jõgede saastumise, peenosakeste või õhu kaudu üle riigi piiride ka teistesse riikidesse.
Okoljske nesreče in njihove posledice se ne končajo na mejah države članice ali katere koli druge države na svetu, ampak se raztezajo prek teh meja po podtalnici, prek onesnaženosti rek, drobnih delcev ali po zraku in se razširijo po drugih regijah.
Hoopis tõsiselt peaks suhtuma sellesse, et kuigi peenosakeste seire ja kõrvaldamise arutelu on kandunud suurematelt väiksematele osakestele, PM10 lt PM2.5 le, peaks sama kehtima ka PM2.5 osakestest väiksematele osakestele.
Bolj zaskrbljujoče je, da je treba medtem, ko se je tema razprave o spremljanju in odstranitvi drobnih delcev pravilno premaknila od grobih k drobnim delcem, od PM10 k PM2,5 obravnavati tudi delce, ki so še manjši od PM2,5.
Euroopa Komisjon nõuab, et Czech Republic järgiks ELi õigusakte, mille kohaselt peavad liikmesriigid määrama kindlaks tahkete peenosakeste (PM10) piirmäärad, millest tuleb kinni pidada, ja niimoodi vähendama inimeste kokkupuudet nende osakestega.
Evropska komisija poziva Češko, da spoštuje zakonodajo EU, ki od držav članic zahteva, da omejijo izpostavljenost državljanov drobnim prašnim delcem (PM10) z določitvijo konkretnih mejnih vrednosti.
Olles 1991. aastast Loire' õhukvaliteedi võrgustiku osakonna esinaine, olen ma väga rahul, et on viidud sisse eeskirjad peenosakeste jaoks, mis sageli on kõige ohtlikumad, ning mida siiani ei ole kaasatud.
Kot predsednica oddelčne mreže za kakovost zraka v Loari od leta 1991 sem zelo vesela, da so se uvedla pravila za najmanjše delce, ki so pogosto najbolj škodljivi in do sedaj niso bili zajeti.
Neil tuleb arvesse võtta selliseid olulisi aspekte nagu kütusekulu ja sellega seotud süsinikdioksiidi heitkogus, kuid ka mürgiste ja muul viisil kahjulike tahkete osakeste ja ainete, näiteks süsinikdioksiidi ja peenosakeste heitkogust.
Pomembni vidiki, ki jih je treba upoštevati, so poraba goriva in s tem povezane emisije CO2, toda tudi emisije strupenih in drugače škodljivih delcev in snovi, kot so ogljikov dioksid in drobni trdni delci.
Eelkõige vähendatakse Euro VI abil peenosakeste ja lämmastikoksiidide kogust. Ainuüksi peenosakesed põhjustavad Euroopas rohkem kui 348 000 enneaegset surma ja seetõttu oleks ma siinkohal ehk isegi nõudlikumate piirväärtuste kehtestamist lootnud.
Zlasti zmanjšuje količino drobnih prašnih delcev in dušikovih oksidov samo drobni prašni delci so vzrok več kot 348 000 prezgodnjih smrti v Evropi, zaradi česar bi si mogoče tukaj želel ambicioznejšo omejitev.
Komisjon märgib, et nii direktiivi 96 62 sõnastusest, eeskätt selle artikli 7 lõike 3 ja artikli 2 punkti 5 sätete koostoimest, kui ka selle põhjendusest 12 ilmneb, et peenosakeste PM10 piirtasemete kehtestamise eesmärk on inimeste tervise kaitse.
Komisija navaja, da iz besedila Direktive 96 62 izhaja, zlasti iz člena 7(3) v povezavi s členom 2, točka 5, in njene dvanajste uvodne izjave, da je namen določitve mejnih vrednosti za drobne trdne delce PM₁₀ varovanje zdravja ljudi.
Verwaltungsgerichtshof (teise astme halduskohus) võttis talle esitatud apellatsioonkaebuse peale teistsuguse seisukoha, leides et puudutatud elanikel on õigus nõuda pädevatelt ametiasutustelt tegevuskava koostamist, kuid nad ei saa nõuda, et see sisaldaks meetmeid, mis kiiresti tagaksid peenosakeste PM10 emissiooni piirtasemetest kinnipidamise.
Verwaltungsgerichthof, pri katerem je bila vložena pritožba, je sprejelo drugačno stali če in presodilo, da zadevni prebivalci od pristojnih organov lahko zahtevajo pripravo načrta ukrepanja, vendar ne morejo zahtevati, da so v njem navedeni primerni ukrepi, da se kratkoročno zagotovi spo tovanje mejnih imisijskih vrednosti za drobne trdne delce PM10.
Aruandes antud hinnangu kohaselt ohustas 2010. aastal 21 linnaelanikest tahkete väikeosakeste (PM10) kontsentratsioon, mis ulatus kõrgema tasemeni kui tervisekaitseks ette nähtud kõige rangemad igapäevased ELi piirväärtused. Kuni 30 linnaelanikest ohustas tahkete peenosakeste (PM2,5) kontsentratsioon, mille tase ületas (vähem rangeid) ELi aastaseid piirväärtusi.
Po ocenah v poročilu je bilo leta 2010 kar 21 mestnega prebivalstva izpostavljenega koncentracijam PM10, ki so presegale zelo stroge dnevne mejne vrednosti, določene za zaščito zdravja ljudi. Do 30 mestnega prebivalstva je bilo izpostavljenega koncentracijam drobnejših trdnih delcev (PM2,5), ki so presegale (manj stroge) letne mejne vrednosti EU.