Tõlge "selge see küsimus" et Sloveeni keel:


  Sõnastik Eesti-Sloveen

Selge - tõlge : Selge - tõlge : Selge - tõlge : Selge - tõlge : Küsimus - tõlge : Küsimus - tõlge : Küsimus - tõlge : Küsimus - tõlge : Küsimus - tõlge : Selge - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Seega on see küsimus selge.
To je torej jasno.
See on tarbijale selge teabe andmise küsimus.
To je vprašanje zagotavljanja jasnih informacij potrošnikom.
Küsimus on selge.
Vprašanje je jasno.
Küsimus on üsna selge.
Vprašanje je relativno jasno.
Komisjoni innovatsioonistrateegia on selge, kuid see küsimus jääb lahtiseks.
Inovacijska strategija Komisije je jasna, vendar pa vprašanje ostaja nerešeno.
Juriidilisest seisukohast on küsimus selge.
V pravnem smislu se mi zdi zadeva jasna.
Kõnealune küsimus on absoluutselt selge.
Zadeva je povsem jasna.
South Streami küsimus on väga selge.
Vprašanje južnega plinovoda je popolnoma jasno.
(FR) Härra Barroso, küsimus oli selge.
(FR) Gospod Barroso, vprašanje je bilo zelo jasno.
А ) See on vajalik, et küsimus oli selge, et te. B) see oli eesmärk .
А ) Potrebno je, da je bilo vprašanje jasno, da vas. B) to je bil cilj .
On vägagi selge, milles on tegelikult küsimus.
Povsem jasno je, za kaj gre tu.
Koorega munade küsimus on üsna läbipaistev ja selge.
Vprašanje jajc v lupini je precej razločno in jasno.
Ma sooviksin tänada volinikku selge vastuse eest, sest see on söödatööstusele äärmiselt tähtis küsimus.
Zahvaljujem se komisarju za njegovo jasnost, ker je to pomembna zadeva za industrijo živalske krme.
On üsna selge, et see on võrdsete võimaluste teema, küsimus võrdsetest õigustest meestele ja naistele.
Dokaj jasno je, da je to problem v zvezi z enakimi možnostmi in enakimi pravicami moških in žensk.
Selge teave lennupileti hinna kohta on eriti tähtis küsimus.
Zlasti pomembno vprašanje so jasne informacije o oblikovanju cen o vozovnicah za polete.
Ma usun, et suuliselt vastatav küsimus oli väga selge.
Menim, da je vprašanje za ustni odgovor zelo jasno.
Selge see.
Absolutno.
Selge see!
Precej!
Selge see.
Vsekakor.
Selge see.
Dobro, potem.
Selge see.
Tako je.
Selge see.
Vem.
Selge see.
Uspel si.
Selge see.
Kaj pa drugega.
Selge see.
Ni stanovanj.
Selge see!
Dobra je, ne? Prav imate!
Selge see.
To pa.
On üsna selge, et piiride turvalisus ei ole ainult tehnoloogia küsimus, vaid ka vastastikuse usalduse küsimus.
Povsem jasno je, da varnost na mejah ni samo vprašanje tehnologije, ampak tudi vzajemnega zaupanja.
Et saada täpset vastust, enne vaadates oleks asjakohane formuleerida küsimus vastavalt soovitustele lihtne lapsi А) See on vajalik, et küsimus oli selge, et te.
Da bi dobili natančen odgovor, Pred videti bi bilo primerno oblikovati vprašanje v skladu s priporočili iz preprostih otrok А) Potrebno je, da je bilo vprašanje jasno, da vas.
On selge, et eelotsuse küsimus sellises sõnastuses, nagu see on esitatud eelotsusetaotluses, ei kuulu Euroopa Kohtu pädevusse.
Očitno je, da vpra anje za predhodno odločanje, kot je bilo oblikovano v predložitveni odločbi, ne spada v pristojnost Sodi ča.
See on meil selge. Enam kui selge.
Kar dobro nama gre, kajne?
See pole poliitiline küsimus, vaid moraali küsimus.
To ni vprašanje politike, ampak morale.
See on selge.
To je jasno.
See on selge.
Imate pravico do tega.
See on selge.
To se razume.
See uks. Selge.
To so vrata.
Jah, selge see.
Ja, vem.
See on selge.
Kako si vedel? Kako ne bi?
Olgu see selge.
Hočem, da je to jasno.
On see selge?
Ti je to popolnoma jasno?
Selge see, sir.
Sprejeto, gospod.
On see selge?
Sem, stotnik.
On see selge?
ali boj.
On see selge?
Kako vam je ime?
On see selge?
Ti je jasno?

 

Seotud otsingute: Küsimus - Selge - On ütlematagi Selge, - Selge Asetusega - Usalduse Küsimus - Selge Teksti - Aja Küsimus - Selge Lakk - Tehniline Küsimus - Küsimus Nda. -