Tõlge "sporditegevus" et Sloveeni keel:


Kas sa mõtlesid : spordi tegevus ?

  Sõnastik Eesti-Sloveen

Sporditegevus - tõlge : Sporditegevus - tõlge : Sporditegevus - tõlge : Sporditegevus - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

VABA AJA, KULTUURI JA SPORDITEGEVUS
REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Kuna sporditegevus toimub suures ulatuses riigisisesel tasandil, peab liikmesriikidel olema enesekontrollisüsteemi võimalus.
Ker šport poteka zlasti na nacionalni ravni, morajo imeti države članice možnost samourejanja.
Profisport on vaid tipuks püramiidile, mille aluse peab looma sporditegevus, millesse on kaasatud võimalikult suur arv inimesi meie planeedil.
Poklicni šport je le vrh piramide, katere temelje je treba postaviti s pomočjo športnih dejavnosti, ki vključujejo čim večje število ljudi.
Puusad ja põlved saavad pideva stressi kõndimine, töötab, sporditegevus, või vigastuse ja sagedamini mõjutavad seljas kõhre (degeneratiivsete artriit) kui käe liigesed.
Kolkov in kolen prejema stalno stresa od hoje, teče, športne dejavnosti, ali poškodbe in so bolj pogosto vpliva nošenje hrustanca (degenerativne artritisom) od strani sklepov.
Noori inimesi spordiga tegema julgustamine on mitmel viisil väga oluline. Sporditegevus ei tule ilmselgelt kasuks mitte üksnes elanikkonna tervisele, vaid panustab ka sotsiaalse kaasatuse eesmärkidesse, elanike ühtsustundesse ning rahvuslikku ja Euroopa ühtekuuluvusse.
Spodbujanje sodelovanja v športu med mladimi je ključno na številnih področjih športne dejavnosti spodbujajo očitne koristi za zdravje med prebivalci in prispevajo k ciljem socialne vključenosti, občutku skupnosti ter nacionalni in evropski koheziji.
Eesmärk EDC pakkuda võimalusi, vahendeid ja teenuseid, et sport ühiskonnas eriti meie linna ja luua sport kultuuriprogramme ja sündmustele. kasvatamine ja arendamine sportlaslikku, meeskonnatöö ja ausat mängu, kuid peamiselt kodanike osalemist sporditegevus on peamised eesmärgid Spordikeskus.
Namen EDC zagotoviti objekte, instrumentov in storitev za športne družbe, zlasti našega mesta in ustvarjanje šport kulturni programi in dogodki. gojenje in razvoj športnega, timsko delo in poštenost, ampak v glavnem so sodelovanje državljanov v športno dejavnost med glavnimi cilji v Športnem centru.
Euroopa Ühenduste Kohut on mitu korda palutud, et ta otsustaks mõnel konkreetsel juhul, kas sporditegevus on puhtalt ühiskonnale kasulik teenus või vastupidi kas see hõlmab ka majanduslikku aspekti, mis tähendab, et see on üldist majandushuvi pakkuv teenus.
Na Sodišče Evropskih skupnosti je bilo vloženih že več zahtevkov za konkretne razsodbe, ali je šport dejavnost izključno družbenega pomena ali, obratno, vključuje tudi ekonomske vidike, kar bi pomenilo, da je to dejavnost splošnega gospodarskega pomena.
Ma usun, et liikmesriigid peaksid selgete ja läbipaistvate ühenduse suuniste ja poliitika toel tegema sportimiseks kättesaadavaks sobivad ruumid ja kaasama ühiskonda tervikuna, sealhulgas tõrjutud rühmi, et sporditegevus saaks inimesi ühendada ja aidata võidelda selliste nähtuste vastu nagu rassism ja ksenofoobia.
Menim, da morajo države članice s pomočjo jasnih in preglednih smernic in politik Skupnosti zagotoviti primerne prostore za šport in vključiti celotno družbo, tudi prikrajšane skupine, da lahko športna dejavnost združi ljudi in prispeva k boju proti rasizmu in ksenofobiji.