Tõlge "tehnoloogilise koostöö" et Sloveeni keel:


Kas sa mõtlesid : tehnoloogilise koos töö ?

  Sõnastik Eesti-Sloveen

Koostöö - tõlge : Koostöö - tõlge : Koostöö - tõlge : Koostöö - tõlge : Koostöö - tõlge : Koostöö - tõlge : Koostöö - tõlge : Tehnoloogilise koostöö - tõlge : Koostöö - tõlge : Koostöö - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Väikeettevõtete tehnoloogilise potentsiaalitugevdamine
Krepitev tehnolo ke sposobnosti malih podjetij
Kaaluge tehnoloogilise arengu potentsiaali.
Upoštevajte potencial za tehnološki razvoj.
Kaalutakse tehnoloogilise arengu toetamist.
V zvezi s podporo tehnološkemu razvoju poteka stalna presoja.
Ettevalmistus tehnoloogilise vee tarbimise standardid.
Priprava standardov tehnoloških porabe vode.
Tehnoloogilise muutuse kiirus on hingemattev.
Hitrost tehnoloških sprememb je presenetljiva.
Jätkusuutlikkus on tehnoloogilise arengu allikas.
Trajnostnost je vir tehnološkega razvoja.
Harta tegevussuund vêikeettevýtete tehnoloogilise suutlikkuse parandamine
Podroイje ukrepov Listine krepitev tehnoloþkih zmogljivosti malih podjetij
Ära uhkelda liialt oma tehnoloogilise terroriga.
Ne bahajte se preveč s to svojo tehnično pošastjo.
Keegi ei tea, kui palju läheb maksma kohanemise riskide vähendamine keegi ei tea, kui suur on leevendamisega seotud tehnoloogilise koostöö maksumus.
Nihče ne ve, koliko bo stalo prilagajanje in zmanjšanje tveganj nihče ne ve, koliko bo stalo tehnološko sodelovanje, kar zadeva blažitev.
Tehnoloogilise hiiglased maksma hinda juhul Snowden DiarioTuring
Tehnološki velikani plačati ceno za primer Snowden DiarioTuring
b) Teaduse ja tehnoloogilise arengu tugevdamine Euroopas
(b) Krepitev evropskih prizadevanj na področju raziskav in tehnolo kega razvoja
vêikeettevýtete tehnoloogilise suutlikkuse parandamine (harta 8. tegevussuund)
krepitev tehnoloþkih zmogljivosti malih podjetij (podroイje ukrepov Listine 8)
Väikeettevõtete tehnoloogilise potentsiaali tugevdamine (harta 8. tegevussuund)
Krepitev tehnološke zmogljivosti malih podjetij (področje ukrepov Listine 8)
Lisaks on projekt tähtis tehnoloogilise arengu aspektist.
Projekt je pomemben tudi s stališča tehnološkega razvoja.
viivitused kontsessiooniläbirääkimistes lükkasid edasi EGNOSe tehnoloogilise arendamisetähtaegu
(a)so bili zaradi zamud pri koncesijskih pogajanjih prestavljeniroki zatehnološkirazvoj EGNOSin
Teiseks, tehnoloogilise uuendustegevuse ja rakendusuuringutega seotud probleemid.
Drugič, obstajajo vprašanja, ki se nanašajo na tehnološke inovacije in aplikativne raziskave.
See on vajalik kõrge tehnoloogilise taseme säilitamiseks.
To je potrebno za ohranitev zelo visoke ravni tehnologije.
teadusliku ja tehnoloogilise toe andmine ühisele kalanduspoliitikale
zagotoviti znanstveno in tehnološko podporo skupni ribiški politiki
Riikliku politsei reageerib süüdistusi tehnoloogilise kuritegude online ADSLZone
Nacionalne policije, ki se odziva na obtožbe o tehnoloških zločinih na spletu ADSLZone
Teema Liikmesriikide loomingulisuse, innovaatilisuse ja tehnoloogilise arengu hindamine
Zadeva Ocenjevanje ustvarjalnosti, inovacij in tehnološkega razvoja v državah članicah
Eriti oluline on tehnoloogilise progressi mõju ühenduse poliitikavaldkondadele.
Posebej pomemben je vpliv tehnološkega napredka na politike Skupnosti.
USA jätab maha Euroopa ja Aasia tehnoloogilise rassi CNN
ZDA listi za Evropo in Azijo v tehnološki dirka CNN
Sellepärast peame leidma rahalise ja tehnoloogilise hüvitise õige määra.
Zato bomo morali najti pravo raven finančnega in tehnološkega nadomestila.
Eesmärk on tehnoloogilise innovatsiooni abiga muuta olukorda kogu maailmas.
Cilj je vnesti spremembe po vsem svetu s tehničnimi inovacijami.
Rääkimata sellest, et tehnoloogilise tööpuuduse tõttu muutub praegune tööpuudus tavaliseks.
Armade brezposelnih, ki jih vidimo danes, bodo postale nekaj običajnega, saj gre za tehnološko brezposelnost.
Programm Erasmus ei hõlma uurimistöö ja tehnoloogilise arenguga seotud tegevust.
Program Erasmus ne obsega raziskovalnih dejavnosti in dejavnosti tehnološkega razvoja.
ELi teadusliku ja tehnoloogilise arengu keskseks teemaks on jäänud eetika.
Etika ostaja v središču znanstvenega in tehnološkega napredka v EU.
Keskkonnapoliitika on tehnoloogilise innovatsiooni tugev stiimul ning edendab majanduse tulemuslikkust.
Okoljske politike zagotavljajo močno spodbudo za tehnološke inovacije in spodbujajo gospodarsko zmogljivost.
Me oleme saavutanud ka väga häid tulemusi tehnoloogilise arengu vallas.
Imamo tudi zelo dobre rezultate, ko gre za tehnološki razvoj.
Euroopa Majanduspiirkond on üle maailma kuulus oma tehnoloogilise oskusteabe pärast.
Evropski gospodarski prostor v svetu slovi po svojem tehnološkem znanju.
Riikide asi ei ole tarbijakaitse ettekäändel pakkuda rakendatavaid tehnoloogilise lahendusi.
Države ne bodo zagotovile tehnoloških rešitev, ki bi se izvajale pod pretvezo varstva potrošnikov.
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (riiklike dokumentide tehnoloogilise julgeoleku teenistus)
Ministeru tal Finanzi (ministrstvo za finance)
Kolmandatele riikidele mõeldud koostööalased erimeetmed igas teemavaldkonnas, mille puhul on vastastikune huvi koostöö vastu konkreetsetel teemadel, mis valitakse välja nende teadusliku ja tehnoloogilise taseme ja vajaduste alusel.
Posebnimi ukrepi za sodelovanje na vseh tematskih področij, namenjeni tretjim državam, v primeru skupnega interesa za sodelovanje pri posebnih temah, izbranih na podlagi njihovih znanstvenih in tehnoloških ravni in potreb.
Igatahes oleme valmis looma Galileo, Euroopa tehnoloogilise innovatsiooni lipulaeva jaoks eeltingimused.
V vsakem primeru smo pripravljeni vzpostaviti pogoje za Galileo, tj. vodilni projekt evropskih tehnoloških inovacij.
Nagu me teame, on kiire tehnoloogilise arengu tõttu vana direktiiv vananenud.
Zaradi hitrega tehnološkega razvoja je stara direktiva postala zastarela.
Siin on meie tõeline väljakutse energiasektorile uue pikaajalise tehnoloogilise baasi loomine.
V zvezi s tem bomo morda soočeni z resničnim izzivom, in sicer z ustvarjanjem podlage za novo, dolgoročno tehnološko dobo v energetskem sektorju.
AirPowerile uuritudteaduslaborid tehnoloogilise 3mE. See on uus hari seatud murrangulisi universum Juuksur.
AirPower, študiral v okviru raziskovalnih laboratorijev tehnološkega 3ME. To jenova ščetka nastavljena na Pobuniti stilistka vesolje las.
Kahjuks inimloomus ei ole andnud selleks võimaluse, kuid tehnoloogilise seda probleemi lahendada.
Na žalost je človeška narava ni podarila takšno priložnost, vendar je tehnološki napredek bo rešil ta problem.
Lutz Ribbe rõhutas Senise majandamise jätkamine koos vähese tehnoloogilise nokitsemisega pole piisav.
Lutz Ribbe je poudaril, da nadaljevanje sedanjega načina dela z nekaj tehnološkimi popravki ne bo dovolj.
Seonduvad ülemaailmsed suundumused lõikuvad sotsiaalse, tehnoloogilise, majandusliku, poliitilise ja isegi keskkondliku mõõtmega.
Danes živi na Zemlji približno 6,8 milijard ljudi.
Eelnimetatud süsteemi intensiivse laienemise tulemuseks koos tehnoloogilise edasiminekuga on rahvusvahelise teenuskaubanduse laienemine.
Znatno širjenje prej navedenega sistema skupaj z tehnološkim napredkom je povzročilo širjenje mednarodne trgovine s storitvami.
Nüüd loen ma, et neil on tehnoloogilise protsessi tegemiseks vaja Euroopa uurimisasutusi.
Zdaj pa piše, da bi potrebovali evropska raziskovalna sredstva, da lahko dosežejo tehnološki napredek.
Käesolev raport rõhutab vajadust kahekordistada teadustöö, tehnoloogilise arengu ja demonstreerimise rahastust energiavaldkonnas.
V poročilu je izpostavljena potreba po podvojitvi financiranja znanstvenih raziskav na področju tehnološkega razvoja in predstavitev na področju energije.
kolmandatele riikidele mõeldud koostööalased erimeetmed igas teemavaldkonnas, mille osas on vastastikune huvi koostöö vastu konkreetsetel teemadel, mis valitakse välja nende teadusliku ja tehnoloogilise taseme ja asjaomaste kolmandate riikide vajaduste alusel.
Posebni ukrepi sodelovanja na vsakem tematskem področju, namenjenemu tretjim državam, kjer je skupni interes za sodelovanje pri posebnih temah, izbranih na podlagi znanstvenih in tehnoloških ravni in potreb zadevnih držav.
ELi kaitse tööstusliku ja tehnoloogilise baasi tugevdamine ja konkurentsivõimelise Euroopa kaitsevarustuse turu loomine,
krepitve baze evropske obrambne industrije in tehnologije ter vzpostavljanja konkurenčnega evropskega trga obrambne opreme

 

Seotud otsingute: Koostöö - Poliitiline Koostöö - Koostöö Partner - Koostöö Kord - Tõhustatud Koostöö - Koostöö Leping -